Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το “πράσινο” ομόλογο – Στην περιοχή του 5% η απόδοση

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το “πράσινο” ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η απόδοση κινείται στο 5%. 

Το ομόλογο θα είναι τύπου “πράσινο” senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας ανακλήσιμο μετά τα 4 έτη.

Πόσο ίσο μετά καθαρά έσοδα του ομολόγου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των Αποδεκτών Πράσινων Περιουσιακών Στοιχείων και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL του Εκδότη.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία α’ τριμήνου του 2024, έχει δείκτη MREL 26%. Βρίσκεται, δηλαδή, πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2025 που για την τράπεζα έχει προσδιοριστεί στο 24,9%, ενώ μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς θα πρέπει να “πιάσει” το 27,8%.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί, τη Δευτέρα, η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Τράπεζας Πειραιώς σε Baa3 από τη Moody’s, με τον οίκο να επικαλείται την ισχυρή βασική λειτουργική κερδοφορία το 2023-24 και τις ευνοϊκές προοπτικές για το μέλλον. «Η τράπεζα έχει αποδείξει την ισχυρή υποκείμενη κερδοφορία της, με τα κανονικοποιημένα κέρδη της το πρώτο τρίμηνο του 2024 να αυξάνονται κατά 37% σε ετήσια βάση, γεγονός που σε συνδυασμό με την αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών οδηγεί σε αναλογία κόστους προς βασικό εισόδημα 29% στο Μάρτιος 2024. Σημειώνουμε επίσης την ισχυρή συνεισφορά της τράπεζας στα έσοδα από προμήθειες, η οποία είναι αναλογικά μία από τις υψηλότερες μεταξύ των τοπικών ομολόγων της και αυξήθηκε κατά 19% από έτος σε έτος το πρώτο τρίμηνο του 2024», σημείωνε η Moody’s.

Την ικανοποίησή του για την αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Τράπεζας Πειραιώς από τον οίκο Moody’s εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου.  «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ανακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα μετά από 14 χρόνια. Το επίτευγμα αυτό είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης της ομάδας της Πειραιώς, και αντανακλά την ακλόνητη δέσμευσή μας για πειθαρχία στα χρηματοοικονομικά μεγέθη, στρατηγική ανάπτυξη και δημιουργία αξίας. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτή τη δυναμική και να παράγουμε διατηρήσιμη κερδοφορία για το μέλλον», τόνισε ο κ. Μεγάλου.