ΟΠΑΠ: Στα 307,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο, αυξημένα κατά 7,7% – Πρόβλεψη για EBITDA 720 – 740 εκατ. ευρώ το 2023

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου για την ΟΠΑΠ  διαμορφώθηκαν στα €1.506,5εκ. έναντι €1.398,1εκ. το εννεάμηνο 2022, αυξημένα κατά 7,8% σε ετήσια βάση σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Το γεγονός είναι, σύμφωνα με τη διοίκηση, αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης στην Επίγεια δραστηριότητα (Retail) και της δυναμικής επίδοσης στο Online.

Στο γ’ τρίμηνο 2023 τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε €481,0εκ., χαμηλότερα κατά 3,6% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των περιορισμένων τζάκποτ στο Τζόκερ, των ευνοικών για τους παίκτες αποτελεσμάτων αθλητικού στοιχηματισμού σε παγκόσμια κλίμακα και των δυσμενών έκτακτων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες, πυρκαγιές).

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το εννεάμηνο 2023 αυξήθηκε κατά 7,2% σε ετήσια βάση στα €616,1εκ. (εννεάμηνο 2022: €574,8εκ.), ακολουθώντας την αύξηση των εσόδων. Το γ’ τρίμηνο 2023 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε κατά 5,5% σε ετήσια βάση στα €193,5εκ. (γ’ τρίμηνο 2022: €204,6εκ.).

Τα λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2023 ανήλθαν σε €299,0εκ. έναντι €251,2εκ. το εννεάμηνο 2022, αυξημένα κατά 19,0% σε ετήσια βάση για την υποστήριξη των αυξημένων δραστηριοτήτων στο Επίγειο και στο Online. Τα λειτουργικά έξοδα του γ’ τριμήνου 2023 ανήλθαν σε €114,6εκ. ή €87,9εκ. εξαιρουμένων έκτακτων εξόδων, υψηλότερα κατά 11,2% σε συγκρίσιμη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2023 μειώθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση στα €519,9εκ. (εννεάμηνο 2022: €533,3εκ.) ή αυξημένα κατά 0,9% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2023 ανήλθαν σε €145,4εκ. (γ’ τρίμηνο 2022: €197,6εκ.), μειωμένα κατά 26,4% σε ετήσια βάση, ή κατά 12,9% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, λόγω των αρνητικών εξελίξεων που επηρέασαν τα έσοδα, ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν.

Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα €307,7εκ. (εννεάμηνο 2022: €285,8εκ.), αυξημένα κατά 7,7% σε ετήσια βάση (ή κατά +6,8% σε επαναλαμβανόμενη βάση). Τα καθαρά κέρδη το γ’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €83,3εκ. (γ’ τρίμηνο 2022: €118,5εκ.), μειωμένα κατά 29,8% σε ετήσια βάση (ή μειωμένα κατά 12,5% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση).

Ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα στα €147,8εκ., και δείκτη Καθαρών Ταμειακών
Διαθεσίμων/LTM EBITDA στο 0,20x (0,13x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ασυνήθιστη μεταβλητότητα στην αγορά αθλητικού στοιχηματισμού σε διεθνές επίπεδο σε συνδυασμό με την επίδραση εγχώριων έκτακτων γεγονότων, η Εταιρεία προβλέπει επαναλαμβανόμενα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εύρος των €720 – 740εκ.

1_454.JPG

Jan Karas: Υγιείς οι επιδόσεις το τρίτο τρίμηνο

«Ο ΟΠΑΠ  σημείωσε υγιείς επιδόσεις το γ’ τρίμηνο, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των online δραστηριοτήτων, παρά τα μη ευνοϊκά συγκρίσιμα μεγέθη σε ετήσια βάση και εξελίξεις που  επηρέασαν τα έσοδα της εταιρείας», σημειώνει ο CEO.

«Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, παραμείναμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μας και την ενίσχυση των online δραστηριοτήτων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Opaponline.gr, η iLottery πλατφόρμα μας, συνέχισε να καταγράφει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Έμφαση δόθηκε στην ανανέωση των αριθμοπαιχνιδιών που διεξάγονται μέσω κληρώσεων. Η πρόσφατη επανατοποθέτηση του ΛΟΤΤΟ ως παιχνίδι μηνιαίων καταβολών κερδών, έχει τύχει θερμής υποδοχής από τους πελάτες και τους πράκτορες μας, σημειώνοντας ενθαρρυντικά αρχικά αποτελέσματα.

Καθώς οδεύουμε προς το τέλος του έτους, είμαστε πεπεισμένοι ότι το ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο μας θα συνεχίσει να παράγει ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους μας, και παράλληλα θα ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας στους τομείς της βιωσιμότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας».