Τα POS της Nexi λαμβάνουν πιστοποίηση από την ΑΑΔΕ

Η Nexi Ελλάδος, θυγατρική του Ομίλου Nexi, του ευρωπαϊκού ηγέτη PayTech, ανακοινώνει την ετοιμότητά της αναφορικά με τη συμμόρφωσή της προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ για τα τερματικά EFT/POS που διαθέτει στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών.

Στο πλαίσιο αυτό, και κάνοντας ένα ακόμη βήμα μπροστά, η Nexi υποστηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, παρέχοντας προσφορές για τα τερματικά POS που διαθέτει στην αγορά, με στόχο την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των επιχειρήσεων σε αυτά. Με αυτή την πρωτοβουλία επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της χρήσης τους και στην επίτευξη μίας εκτεταμένης υιοθέτησης εύκολων και γρήγορων συναλλαγών, με POS, παντού.

Έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα την απρόσκοπτη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, η Nexi προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα έπειτα από τις πρόσφατες ρυθμίσεις της φορολογικής αρχής, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά τις αυξημένες ανάγκες τους. Η NEXI προχώρησε άμεσα στις απαιτούμενες υλοποιήσεις και ενέργειες για τη συμβατότητα των τερματικών POS με τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ – πληρώντας, έτσι, την απαραίτητη προϋπόθεση της σύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS, για τη μεταφορά των δεδομένων των πληρωμών που πραγματοποιούνται με χρήση καρτών. Με τον τρόπο αυτό, η Nexi διασφαλίζει σε υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες της την πλέον ομαλή μετάβαση στη νέα «πραγματικότητα» των συναλλαγών, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.