Η Εθνική Τράπεζα αποκλειστικός ανάδοχος στην έκδοση ομολογιακού 41,745 εκατ. ευρώ στην αιγυπτιακή Elsewedy Electric

Την επιτυχή ολοκλήρωση της αποκλειστικής αναδοχής και διοργάνωσης διμερούς ομολογιακού χρηματοδοτικού πακέτου ύψους έως EUR 41,745 εκατ. (“Χρηματοδότηση”) προς την αιγυπτιακή Elsewedy Electric  (“Εταιρεία”), ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκταμίευση της Χρηματοδότησης ολοκληρώθηκε επιτυχώς και το προϊόν αυτής χρησιμοποιείται για τη μερική κάλυψη του τιμήματος εξαγοράς από την Εταιρεία χαρτοφυλακίου έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Η Χρηματοδότηση είναι μακροπρόθεσμου ορίζοντα, χωρίς αναγωγή στην Εταιρεία και εν γένει συμβατή με τα χαρακτηριστικά των εξαγορών με τη χρήση μόχλευσης όπως ισχύουν διεθνώς. Η τεχνική ολοκλήρωση της συναλλαγής επιτελέστηκε στο περιορισμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο προσδιορίστηκε από την Εταιρεία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις δομικές ιδιαιτερότητες καθώς και το αυστηρό πλαίσιο εμπιστευτικότητας που αρμόζει σε συναλλαγές αυτής της φύσης.

Ο κ. Βασίλης Καραμούζης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, σχολιάζει σχετικά: “Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε την Elsewedy Electric, μια καθιερωμένη εταιρεία του κλάδου της Ενέργειας της Μέσης Ανατολής, στη στρατηγική της είσοδο στην Ελλάδα. Η τοπική δευτερογενής αγορά Ενέργειας εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα, πρωτίστως λόγω των προνομιακών τιμών πώλησης ενέργειας που ισχύουν σε υφιστάμενα έργα. Η εν λόγω συναλλαγή βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ισχυρής ρευστότητάς της, καθώς μας επιτρέπει να αξιοποιούμε την υψηλή τεχνογνωσία μας σε χρηματοδοτήσεις του τομέα της Ενέργειας, δίνοντας συνάμα έμφαση στην υποστήριξη της διεθνούς ζήτησης για επενδύσεις ελληνικού ρίσκου.”

Τέλος, σημειώνεται πως οι δικηγορικές εταιρείες White & Case LLP και Ποταμίτης Βεκρής αποτέλεσαν αντίστοιχα τον διεθνή και εγχώριο νομικό σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας  για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.