Trastor: Αύξηση εσόδων από μισθώματα στο εξάμηνο – Μειωμένα τα καθαρά κέρδη

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει, για το Α’ εξάμηνο του 2023, σημαντική αύξηση κατά 25,5% των εσόδων του Ομίλου από μισθώματα τα οποία ανήλθαν σε €12,6 εκ. έναντι €10,1 εκ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2022.

Σημαντική αύξηση κατά 63,4% σημείωσαν επίσης και τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων (adjusted EBITDA) καθώς ανήλθαν σε €8,6 εκ. έναντι €5,2 εκ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2022.

Η ραγδαία αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους δανεισμού, συνετέλεσε στην μείωση των καθαρών κερδών του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο του 2023, τα οποία ανήλθαν στο ποσό των €11,1 εκ. έναντι €21,0 εκ. για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.

Το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου, την 30.06.2023, περιλάμβανε 53 ακίνητα με συνολική αξία αποτίμησης €419,2 εκ., έναντι 57 ακινήτων αξίας €392,3 εκ. κατά την 31.12.2022.

Η Εταιρεία, εντός του Α’ εξαμήνου του 2023, επένδυσε ποσό ύψους €9,6 εκ. για την απόκτηση του 100% των μετοχών ανώνυμης εταιρείας, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο (logistics), με αξία αποτίμησης €20,0 εκ. κατά την 30.06.2023, ενώ προχώρησε στην πώληση 2 ακινήτων, συνολικής αξίας αποτίμησης κατά την 31.12.2022 ύψους €1,0 εκ.

Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία, στο Α’ εξάμηνο του έτους, εισήλθε για πρώτη φορά από την ίδρυσή της στην ανάπτυξη κτηρίων γραφείων και χώρων logistics σύγχρονων προδιαγραφών, ενώ στο υπόλοιπο του έτους και για την επόμενη διετία προβλέπεται να εντατικοποιήσει τις επενδύσεις της για ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηρίων της.

Από την αναπροσαρμογή των ανωτέρω επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου σε εύλογες αξίες, την 30.06.2023, προέκυψαν κέρδη ύψους €9,8 εκ. έναντι €18,3 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2023 ανήλθαν σε €22,5 εκ. έναντι €26,6 εκ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Εσωτερική Αξία της μετοχής του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2023 ανήλθε σε €1,548 (NAV per share), ενώ η Απομειωμένη Εσωτερική Αξία της μετοχής, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της μετατροπής σε μετοχές των αντληθέντων κεφαλαίων από το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο με την Τράπεζα Πειραιώς ανέρχεται σε €1,427 (fully diluted NAV per share).