Intercontinental International: Στα 115 εκατ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 30/6

Αύξηση 8% σημείωσε στα Καθαρά Κέρδη (συμπεριλαμβανομένων των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων) η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. στο α’ εξάμηνο 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Η δε εύλογη αξία του συνολικού χαρτοφυλακίου των ακινήτων  της Εταιρείας, διαμορφώνεται στα € 115 εκ, όπως αυτή υπολογίστηκε από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, και απεικονίζεται αντιστοίχως στη αντίστοιχη Κατάστασης Επενδύσεων.

Την 30/06/2023 στην Εταιρεία ανήκαν συνολικά 34 ακίνητα -κυρίως καταστήματα και γραφεία- επιφάνειας 52.936,52 τμ.

Προκειμένου να είναι εφικτή η σύγκριση των βασικών οικονομικών μεγεθών, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και σε σχέση με την πρόσφατη συμφωνία  της πώλησης 17 ακινήτων στην  BRIQ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι βάσει ΔΠΧΑ 5 ο λογαριασμός αποτελεσμάτων απεικονίζεται διαχωρισμένος σε δύο ενότητες η πρώτη αφορά στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες και η δεύτερη τις μη-συνεχιζόμενες δραστηριότητες (που αφορούν όλα τα οικονομικά μεγέθη των 17 ακινήτων προς πώληση).

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το φετινό Α’ εξάμηνο, σε σχέση με αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη και τα ανωτέρω  είναι η ακόλουθη:

Τα Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν στα € 5,02 εκ. (συμπεριλαμβανομένων μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων € 2,55 εκ.), έναντι € 2,58 εκ. (συμπεριλαμβανομένων μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων € 1,15 εκ.) της αντίστοιχης περσυνής χρήσης, δηλαδή κατέγραψαν αύξηση 94,41%.

Τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης ανήλθαν στα € 3,78 εκ. (συμπεριλαμβανομένων μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων € 2,43 εκ.) έναντι € 2,04 εκ. (συμπεριλαμβανομένων μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων € 1,12 εκ) της προηγούμενης χρήσης δηλαδή αύξηση 85,36%.

Αναλύοντας τα κονδύλια της συνεχιζόμενης δραστηριότητας θα πρέπει να ληφθούν υπό τα παρακάτω:

Τα έσοδα από μισθώματα ανέρχονται σε € 1,81 εκ. έναντι € 1,39 εκ. (δεν συμπεριλαμβάνονται έσοδα μισθωμάτων των πρώην δύο θυγατρικών για τους πρώτους 4 μήνες του 2022 ύψους € 0,28εκ.) της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων σε εύλογη αξία των ακινήτων της συνεχιζόμενης δραστηριότητας  ανήλθαν σε κέρδη  €1,61 εκ. έναντι κερδών € 0,94 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε € 2,46 εκ έναντι € 1,43 εκ της  προηγούμενης χρήσης, ήτοι αύξηση € 1,03 εκ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1,48 εκ.  έναντι € 0,95 εκ. της προηγούμενης χρήσης, ήτοι αύξηση € 0,53 εκ.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 1,36 εκ. έναντι € 0,92 εκ. της προηγούμενης χρήσης, ήτοι αύξηση € 0,44 εκ.

 Βασικοί Δείκτες

  • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις (LTV): 32,54% (2022:  33,62%)
  • Προσαρμοσμένο EBITDA: € 3.475.052 (2022: 3.128.865)
  • Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): € 3.228.099 (2022: € 3.070.600)
  • Γενική Ρευστότητα: 1,37 (2022: 2,22)
  • Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): €7,73 (2022: €7,67)
  • Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα – Κέρδη ανά μετοχή (EPS): €0,13 (2023: €0,09)
  • Μη  Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα – Κέρδη ανά μετοχή (EPS): €0,23 (2022: €0,11)