ΟΔΔΗΧ: Στο 2,4% η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων – Αντλησε 625 εκατ. ευρώ

Στο 2,4% διαμορφώθηκε η απόδοση των εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων στη σημερινή δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη δημοπρασία των αντίστοιχων εντόκων η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,5%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το ελληνικό Δημόσιο άντλησε το ποσό των 625 εκατ. ευρώ. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.540 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,46 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,4% η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων-1