ΑΒΑΞ: Σε Vinci και Ελλάκτωρ τα ποσοστά της στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Στην μεταβίβαση ποσοστού 20,53% στην ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και 21,55% στην ΓΕΦΥΡΑ Λειτουργία ΑΕ προς τους υπόλοιπους μετόχους των εν λόγω εταιρειών (Vinci Concessions SAS και Ακτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ), κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στις εν λόγω εταιρείες, προχώρησε η ΑΒΑΞ , έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ΑΒΑΞ έχει εισπράξει για το 2022 μέρισμα 4,2 εκατομμυρίων συνολικά από τις δύο μεταβιβασθείσες συμμετοχές.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε συνέχεια της από 15.11.2022 ανακοίνωσης της ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») σχετικά με την συμμετοχή της στην παραχώρηση της ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, η Εταιρεία γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με την στρατηγική αποεπένδυσης από συγκεκριμένες ώριμες συμμετοχές του Ομίλου με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει την μεταβίβαση ποσοστού 20,53% στην ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και 21,55% στην ΓΕΦΥΡΑ Λειτουργία ΑΕ προς τους υπόλοιπους μετόχους των εν λόγω εταιρειών (Vinci Concessions SAS και Ακτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ), κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στις εν λόγω εταιρείες, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Επισημαίνεται ότι εντός του 2022 η Εταιρεία έχει ήδη εισπράξει μέρισμα της τάξης των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά από τις δύο μεταβιβασθείσες συμμετοχές.