Η Ιουλία Χαϊδά της ΙΚΤΙΝΟΣ «Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας» 2019 στα βραβεία της ΕΥ

«Η ευθύνη δεν είναι μόνο να το διατηρήσω. Πάντα υπάρχει η πρόκληση να το εξελίξεις, να το αναπτύξεις, να το κάνεις ακόμη καλύτερο». Αυτό πιστεύει η Ιουλία Χαϊδά, Αντιπρόεδροςτης ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μίας εκ των σημαντικότερων ελληνικών εταιρειών μαρμάρου και εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών η  οποία ανακηρύχθηκε «Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας»  από την ΕΥ στα βραβεία Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2019.

Ιουλία Χαϊδά, Αντιπρόεδρος,
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Αποφασισμένη να πετυχαίνει τους στόχους της, η επιχειρηματίας δεύτερης γενιάς ξεκίνησε
να εργάζεται από νωρίς στην επιχείρηση, περνώντας από όλα τα τμήματά της και, κατόπιν,
αναλαμβάνοντας αρκετές θέσεις ευθύνης, διαγράφοντας μία επιτυχημένη πορεία σε έναν
κυρίως ανδροκρατούμενο κλάδο.

Η αρχή της οικονομικής κρίσης, το 2009, αποτέλεσε ευκαιρία για την ΙΚΤΙΝΟΣ να ενισχύσει τον εξωστρεφή προσανατολισμό της, μειώνοντας την εξάρτηση από την εγχώρια αγορά μαρμάρου και διευρύνοντας το διεθνές της δίκτυο πωλήσεων. Το αποτέλεσμα δικαίωσε την επιχειρηματία και την εταιρεία, με το 90% του κύκλου εργασιών να προέρχεται πλέον από μία ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, σε περισσότερες από 90 χώρες ανά τον κόσμο.

Σήμερα, η ΙΚΤΙΝΟΣ διαθέτει τρία εργοστάσια και δέκα λατομεία, αριθμώντας πάνω από
400 άτομα προσωπικό. Συνεχίζοντας να εξελίσσεται και να επενδύει στην τεχνολογία, την
τεχνογνωσία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το 2019, η ΙΚΤΙΝΟΣ ξεκίνησε την υπόγεια εξόρυξη
μαρμάρου.