H απάντηση της η Τράπεζας Πειραιώς για το πρόστιμο της ΕΚΤ

Αναφορικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – Τραπεζικής Εποπτείας («ΕΚΤ») στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι το αναφερθέν πρόστιμο (σ.σ. 5,150 εκατ. ευρώ) σχετίζεται με ευρήματα εποπτικής επιθεώρησης για υπόθεση του 2015 σχετιζόμενη με μη τήρηση εποπτικών υποχρεώσεων περί ιδίων κεφαλαίων.

Στην ανακοίνωσή της η τράπεζα σημειώνει ότι «δεν υφίσταται περαιτέρω επίπτωση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Τράπεζας, καθώς έχει ήδη αποτυπώσει αυτά τα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που ισοδυναμεί στο πρόστιμο, σε οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενων χρήσεων.

Από το 2017, η Τράπεζα Πειραιώς έχει προχωρήσει σε σημαντική αναδιάρθρωση της διοικητικής της ομάδας τόσο σε ανώτατο όσο και σε μεσαίο επίπεδο, στην υιοθέτηση εκ μέρους των επιχειρηματικών μονάδων της Τράπεζας διαδικασιών και μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της απόδοσης κεφαλαίων προσαρμοσμένης για τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, καθώς και στην πλήρη αναθεώρηση των δομών εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης και ενίσχυσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, των πολιτικών και των διαδικασιών της Τράπεζας. Επιπλέον, η συνολική ανανέωση των εταιρικών αρχών και αξιών συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό έργο σε εξέλιξη για την Τράπεζα.

H Τράπεζα έχει προχωρήσει σε καίρια βήματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για τον εντοπισμό και την πρόληψη κινδύνων. Θα συνεχίσει να προβαίνει σε βελτιώσεις των διαδικασιών και ελέγχων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς σε συνεργασία με τους εποπτικούς φορείς, ενώ πλέον επικεντρώνεται στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου “Agenda 2023”», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγές προσκείμενες στην προηγούμενη διοίκηση αναφέρουν σχετικά ότι δεν έχουν γίνει αποδέκτες επίσημης ενημέρωσης, ωστόσο στο βαθμό της πληροφόρησης που διαθέτουν οι καταλογισμοί αφορούν ένα ποσοστό 0,05% έως 0,1% των εποπτικών κεφαλαίων της τράπεζας μετά την ΑΜΚ του 2015. Πιο συγκεκριμένα από το τελευταίο τρίμηνο του 2015 έως το πρώτο του 2017 κάποια ενέχυρα που συμπεριλαμβάνονταν στα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας δεν έπρεπε να συνυπολογίζονται στο core tier 1. Επομένως η όλη απόφαση είναι θέμα εποπτικών αναφορών και αναρωτιέται κανείς ευλόγως γιατί μετά από τόσο καιρό επιβλήθηκε πρόστιμο, συμπληρώνουν. Αν η τράπεζα Πειραιώς με την επιτυχή κάτω από δυσμενείς συνθήκες, αύξηση κεφαλαίου το 2015 δεν είχε διασωθεί η επίδραση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα ήταν καταλυτική και επομένως θα μιλούσαμε με άλλα δεδομένα, πολύ διαφορετικά για την χρηματοοικονομική πορεία της χώρας.