ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Παραιτήθηκαν 4 μέλη από το Δ.Σ.

Την παραίτηση τριών μη εκτελεστικών και ενός εκτελεστικού μέλους του διοικητικού της συμβουλίου, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΤΧΣ για την ενδυνάμωση της δομής εταιρικής διακυβέρνησης του ΔΣ. Σε συνέχεια της προηγούμενης από 28 Ιουνίου 2019 ανακοίνωσής της, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η ‘Τράπεζα’) ανακοινώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες στρατηγικές επιδιώξεις όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην επενδυτική κοινότητα κατά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με επενδυτές την 16η Μαΐου 2019

Εθνική Τράπεζα: Πρόγραμμα στήριξης όσων αποχωρούν με εθελούσια έξοδο

Στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι τράπεζες καλούνται να γίνουν πιο ευέλικτες προκειμένου να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις και να  συνεχίσουν να είναι αποτελεσματικές. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα έχει θέσει ως προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την υιοθέτηση νέου μοντέλου λειτουργίας, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυτοματοποίηση διαδικασιών και παρουσία ενός μικρότερου και πιο ευέλικτου δικτύου καταστημάτων. Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τα δεδομένα, προχώρησε μπροστά με ρεαλισ

Attica Bank: Αναβλήθηκε για τις 22 Ιουλίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι ύστερα από το γραπτό αίτημα του μετόχου της ΤΜΕΔΕ, ο οποίος εκπροσωπεί το 32,5% του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, προς τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αναβλήθηκε  η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιουλίου 2019, για την αιτηθείσα ημερομηνία,  ήτοι την 22α Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στον ίδιο τόπο, δηλαδή στην Αίθουσα Βικέλα της Attica Bank, Ακαδημίας 54, Αθήνα.

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα της Εθνικής για ΛΕΠΕΤΕ

Απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Εθνικής και σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι συντάξεις και τα αναδρομικά έξι μηνών θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των 15.850 συνταξιούχων του πρώην ΛΕΠΕΤΕ. Να σημειωθεί ότι η προθεσμία που προέβλεπε η υπουργική απόφαση για την καταβολή από πλευράς της ΕΤΕ των 36 εκατ. ευρώ στο ΕΤΕΑΕΠ έληξε την περασμένη Παρασκευή 28 Ιουνίου. Η ίδια απόφαση Πετρόπουλου προέβλεπε ότι η μη καταβολή του ποσού θα είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας από την τράπεζα

B. Ψάλτης: Ισχυρή και ποιοτική η κεφαλαιακή βάση της τράπεζας – Οι 4 στρατηγικοί...

Έτος σημαντικών προκλήσεων για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες χαρακτήρισε το 2019 ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας  στη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Ψάλτης...