Εξώδικο Creta Farms στον Κ. Δομαζάκη

Εξώδικο προς τον Κωνσταντίνο Δομαζάκη έστειλε η Creta Farms.

Με το εξώδικό η εταιρεία καλεί τον κ. Δομαζάκη “να ανακαλέσει τις συκοφαντίες και τις ανυπόστατες πληροφορίες εις βάρους της εταιρείας, ενώ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της, ιδίως του δικαιώματος αποζημίωσης”.