Παγκρήτια Τράπεζα: Νέος CEO ο Αντώνης Βαρθολομαίος

Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Παγκρήτια Τράπεζα αναλαμβάνει από τις 21 Δεκεμβρίου ο κ. Αντώνης Βαρθολομαίος, ο οποίος εξελέγη σήμερα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Ο κ. Αντώνης Βαρθολομαίος είναι στέλεχος με σημαντική τραπεζική εμπειρία και σπουδές  στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.

Στην πλούσια επαγγελματική του πορεία  ανέλαβε  θέσεις ευθύνης τόσο στη λιανική τραπεζική όσο και τομείς μετασχηματισμού και αναδιοργάνωσης  των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Μεγάλη είναι η προϋπηρεσία του κ. Βαρθολομαίου και στην ευρύτερη Κεφαλαιαγορά ως ανώτατο στέλεχος σε θέσεις διοικητικές Εταιριών Επενδύσεων και Χρηματιστηριακών Εταιριών.

Υπήρξε μέλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής περιουσίας του Δημόσιου Α.Ε.  ενώ κατείχε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΕΥΔΑΠ,  για δύο θητείες .

Η Παγκρήτια Τράπεζα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία επιχειρεί τη μετάβαση στη μετά Covid εποχή, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό και  διαμορφώνοντας τις συνθήκες που θα της επιτρέψουν να σταθεί με αξιώσεις δίπλα στις ανάγκες της πελατειακής της βάσης, με πρώτο μέλημα τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας ως μια σύγχρονη και δυναμική Τράπεζα

Το Βιογραφικό του Αντώνη Βαρθολομαίου

Ο Αντώνης Βαρθολομαίος γεννήθηκε το 1957στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (1980) ενώ ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών του ως M.A. – Ph.D Candidate in Financial Economics and International Finance στο Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης (1986).

Η σταδιοδρομία του στο τραπεζικό χώρο ξεκίνησε στην Atlantic Bank of New York το 1981 και μέχρι το 1992 ανέλαβε διάφορες ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε τραπεζικούς οργανισμούς των ΗΠΑ. Κατά τη 12χρονη παραμονή του στις ΗΠΑ απέκτησε σημαντική τραπεζική εμπειρία και εξειδικεύτηκε σε θέματα πιστοδοτήσεων, κεφαλαιαγοράς, κτηματαγοράς και ανάπτυξης ακινήτων καθώς και τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 1992, συνδυάστηκε με την ένταξή του στην ηγετική ομάδα της INTERBANK, με κύρια ευθύνη τη δημιουργία προγραμμάτων Στεγαστικής Πίστης.

Από τον Ιούνιο του 1996, ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, και διετέλεσε μέλος της διοικητικής ομάδας. Διετέλεσε μέλος όλων των Εκτελεστικών Επιτροπών της τράπεζας καθώς και Αντιπρόεδρος της Εγνατίας ΑΕΔΑΚ (Εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων).

Τον Ιανουάριο του 2000 ανέλαβε τις θέσεις, αρχικά του Γενικού Διευθυντή και μετέπειτα, του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της εταιρίας ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. Διετέλεσε επίσης, μέλος σε πολυάριθμα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών εταιρειών και υλοποίησε πολύπλοκα σχέδια εξαγορών, συγχωνεύσεων, spin-offs, χρηματοδοτήσεων και ρευστοποίησης συμμετοχικών επενδύσεων.

Τον Ιούνιο του 2004, εκλέχτηκε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Τον Μάιο του 2005 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μετέπειτα ορίστηκε Πρόεδρος Δ. Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.