ΤΧΣ : Υπέβαλε παραίτηση η Μαρίκα Φραγκάκη

ην παραίτησή της από μέλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) υπέβαλε η κυρία Μαρίκα Φραγκάκη, κάνοντας λόγο για έναν κύκλο που έκλεισε.

«Θεωρώ ότι ήρθε πλέον ο κατάλληλος χρόνος να αποχωρήσω από το Ταμείο, αφήνοντας πίσω μου, ελπίζω, μία θετική παρακαταθήκη», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή παραίτησής της.

Ο αντικαταστάτης της θα οριστεί από την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η κα Μαρίκα Φραγκάκη διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Από το 2015 έως το 2017 διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank ενώ υπήρξε μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ από το 2017 έως το 2019. Από το Μάιο του 2019, είναι μέλος της εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου, προταθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μεταξύ 1993 και 2010 υπήρξε Υπεύθυνη Εκκαθαρίσεων στην Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε., εταιρία του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με αρμοδιότητα σε θέματα λειτουργίας και πώλησης των επιχειρήσεων που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς αναδιάρθρωσης ή /και εκκαθάρισης. Μεταξύ 1978 και 1993 εργάσθηκε στη Διεύθυνση Μελετών και Προγραμματισμού (ΔΙΜΕΠ) της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ), ως Υπεύθυνη του Τμήματος Προβλέψεων. Την περίοδο αυτή επίσης αποσπάστηκε στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1979-1980). Από το 1989 έως το1993 συμμετείχε στην Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων του Γραφείου Διοικήσεως της ΑΤΕ.

Η κα. Φραγκάκη είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BSc in Economics) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, London School of Economics (LSE), Ηνωμένο Βασίλειο και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά της Ανάπτυξης (MA in Development Economics) του Πανεπιστημίου Sussex, Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, καθώς και της Συντονιστικής Επιτροπής της Ομάδας Ευρωπαίων Οικονομολόγων (EuroMemo Group).