Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ): Έτοιμη η τιτλοποίηση Frontier ύψους 6 δισ. ευρώ – «Τρέχει» ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η τιτλοποίηση Frontier, ύψους 6 δισ. ευρώ, με την Εθνική Τράπεζα να υποβάλλει αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα «Ηρακλής».

Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και η τράπεζα θα στραφεί στην πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων από το δίκτυο της. Παράλληλα η ΕΤΕ «τρέχει» τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς.

«Κατά τους επόμενους μήνες, στα πλαίσια του προγράμματος μετασχηματισμού της ΕΤΕ, θα προχωρήσουμε σε δύο συναλλαγές υψίστης σημασίας για την τράπεζα – την αποεπένδυση από την Εθνική Ασφαλιστική και την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (project Frontier)», σημείωσε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο ενημέρωσης των αναλυτών αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 9μήνου 2020, για να προσθέσει: «Με την πρώτη συναλλαγή επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την ισχυρή θέση μας στην χαμηλής διείσδυσης ασφαλιστική αγορά μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας. To project Frontier που θα εκκινήσει σε μερικές εβδομάδες θα συντελέσει στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου ‘κόκκινων’ ανοιγμάτων της ΕΤΕ, ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ, κατά περίπου έξι δισ. ευρώ».

Όσον αφορά στην τιτλοποίηση, αυτή θα συμβάλλει στη μείωση του δείκτη NPEs κάτω από το 15%, με τον επικεφαλής της τράπεζας να αναφέρεται στο πλεονέκτημα ότι δεν προβλέπεται carveout. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για περίπου 190.000 δάνεια, τα οποία αντιστοιχούν σε 80.000 οφειλέτες, με το 90% να φέρουν εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Το αμέσως επόμενο διάστημα η ΕΤΕ θα υποβάλλει αίτηση στον «Ηρακλή», ενώ οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένονται το α’ τρίμηνο του 2021. Στόχος είναι η συναλλαγή να έχει ολοκληρωθεί το β’ τρίμηνο του ίδιου έτους.

Στο ένα δισ. ευρώ τα νέα κορωνοδάνεια  

Στο ένα δισ. ευρώ εκτιμά και ο κ. Μυλωνάς τα νέα «κόκκινα» δάνεια που θα προκύψουν ως απόρροια της πανδημίας, με το 15% με 20% αυτών να προέρχεται από την δεξαμενή των δανείων σε αναστολή. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων αντιστοιχούν σε εγκεκριμένα υπόλοιπα δανείων, ύψους περίπου 3,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ στεγαστικά, 200 εκατ. ευρώ καταναλωτικά και δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις και 2,1 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια.

Πρόθεση της διοίκησης της ΕΤΕ είναι μετά τη λήξη των moratorium να προσφερθούν στους δανειολήπτες κατάλληλα προϊόντα, τα οποία θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν προσωρινές δυσκολίες λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Ένα εξ αυτών είναι η «Εθνογέφυρα» που θα προκρίνεται στους πελάτες λιανικής και θα προβλέπει μειωμένη δόση για μία περίοδο 12 μηνών. Λύση step up, πάντως, θα ισχύσει και για τους εταιρικούς πελάτες.

Άνω των τεσσάρων δισ. ευρώ οι νέες χρηματοδοτήσεις

«Κατά τη διάρκεια του 2020 στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας και την ελληνική οικονομία, προσφέροντας στοχευμένα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών και δάνεια με επιδότηση επιτοκίου, σε συνδυασμό με την ταχεία ενεργοποίηση των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης. Συνολικά, περισσότεροι από 85.000 λογαριασμοί πελατών μας έχουν επωφεληθεί από την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, εκ των οποίων τα 3/4α είναι νοικοκυριά», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, για να προσθέσει: «Οι νέες πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά έχουν υπερβεί τα 3,5 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να ξεπεράσουν τον στόχο των τεσσάρων δισ. ευρώ για το 2020 που είχαμε θέσει πριν την εξάπλωση της πανδημίας».

Ειδικότερα, η ΕΤΕ είχε ενεργή συμμετοχή σε όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης για την πανδημία του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένου του ΤΕΠΙΧ-ΙΙ (έγκριση 5.100 αιτήσεων και περίπου 400 εκατ. ευρώ δανείων), των δανείων με εγγύηση Δημοσίου για κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων (εγκεκριμένα δάνεια πλέον των 800 εκατ. ευρώ), καθώς και των δανείων σε επιχειρήσεις με επιδότηση επιτοκίου (περίπου 10.600 λογαριασμοί κυρίως μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιστοιχούν σε εγκεκριμένα υπόλοιπα δανείων, ύψους 2,3 δισ. ευρώ).

Όσον αφορά στο πρόγραμμα «Γέφυρα», οι δανειολήπτες της ΕΤΕ που μπορούν να λάβουν την επιδότηση αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων, ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα, εκ των οποίων περίπου το 40% έχει εντάξει σε ρύθμιση τις οφειλές του.