Ιωάννης Λιανός – Για πρώτη φορά Έλληνας στο Δ.Σ. της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ. Ιωάννης Λιανός, εκλέχθηκε ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Ο.Ο.Σ.Α. για το έτος 2021

Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας αξιωματούχος εκλέγεται σε αυτή τη θέση, εκπροσωπώντας την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Για την εκλογή του ο κ. Λιανός δήλωσε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ο.Σ.Α. επιτελεί ένα σημαντικό συντονιστικό ρόλο στα πλαίσια της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Ο.Ο.Σ.Α., θέτοντας την ατζέντα των συζητήσεων στο πιο σημαντικό διεθνή Οργανισμό για θέματα ανταγωνισμού. Είναι μεγάλη μου τιμή να εκλεγώ σε αυτό το ρόλο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ο.Σ.Α. και να συνεργαστώ με εξαιρετικούς συναδέλφους από άλλα Κράτη Μέλη του Ο.Ο.Σ.Α.. Βλέπω σε αυτόν τον ρόλο όχι μόνο το καθήκον να εκπροσωπήσω την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, που για πρώτη φορά συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και να προωθήσω μία προοδευτική ατζέντα στο δίκαιο ανταγωνισμού σε μία περίοδο έντονων αλλαγών, τόσο κοινωνικο-οικονομικών και τεχνολογικών, όσο και περιβαλλοντικών».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Ο.Ο.Σ.Α για το 2021 αποτελείται από τους κ.κ.:

κ. Frédéric JENNY ως Πρόεδρο,

κα Sarah COURT (Αυστραλία),

κ. Matthew BOSWELL (Καναδάς)

κ. Andrés BARRETO (Κολομβία),

κ. Olivier GUERSENT (Ευρωπαϊκή Ένωση),

κ. Frédéric JENNY (Γαλλία),

κ. Andreas MUNDT (Γερμανία),

κ. Ioannis LIANOS (Ελλάδα),

κα Reiko AOKI (Ιαπωνία),

κ. Hyungbae KIM (Νότιος Κορέα),

κα Alejandra PALACIOS PRIETO (Μεξικό),

κ. Lars SØRGARD (Νορβηγία),

κα Margarida MATOS ROSA (Πορτογαλία),

κ. Andreas HEINEMANN (Ελβετία),

κ. Andrea COSCELLI (Ηνωμένο Βασίλειο).