Φ. Καραβίας: ” Κόκκινα” κινδυνεύουν να γίνουν δάνεια 1,3 δισ. ευρώ σε μορατόρια

Το στίγμα των δεδομένων που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες μετά τη λήξη των προγραμμάτων αναστολής πληρωμών στις 31 Δεκεμβρίου 2020, έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της τράπεζας στους αναλυτές. Όπως εκτίμησε ο CEO της Eurobank, από τα δάνεια που η τράπεζα έχει θέσει σε καθεστώς αναστολής πληρωμών, ποσοστό 20% θα γυρίσει στο “κόκκινο”. Πρόκειται για δάνεια από 1 έως 1,3 δισ. ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν νέες εισροές στα μη εξυπηρετούμενα.

Οι νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων θα έχουν επίπτωση στον δείκτη NPE της Τράπεζας το 2021, ο οποίος από 14,9% στο εννεάμηνο και λίγο άνω του 14% που αναμένεται να κλείσει στο τέλος του 2020, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί στο 15,5% στο τέλος του 2021. Αυτό, όπως είπε ο κ. Καραβίας, χωρίς να υπολογίζονται άλλες μεγάλες συναλλαγές ή πωλήσεις NPLs το 2021. Σημειώνεται ότι το τρέχον έτος ο δείκτης NPE θα κλείσει ελαφρώς πάνω από το 14% και αυτό θα επιτευχθεί κατόπιν διαγραφών δανείων, που θα “αντισταθμίσουν” τον ελαφρώς θετικό  σχηματισμό νέων NPE από δάνεια προς επιχειρήσεις, λόγω της πανδημικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στην ποιότητα του ενεργητικού της, η Eurobank έχει αυξήσει τον δείκτη κάλυψης από προβλέψεις στο 62,5%.

Τα δάνεια σε moratorium πληρωμών από τη Eurobank υποχώρησαν ελαφρώς στο γ΄ τρίμηνο του 2020 και διαμορφώθηκαν σε 4,9 από δισ. 5 δισ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο (στα 4,2 δισ. ευρώ ήταν τα δάνεια σε αναστολή το α΄ τρίμηνο). Η αναλογία τους είναι 29% επιχειρηματικά δάνεια, 23% προς μικρές επιχειρήσεις και 48% σε νοικοκυριά.

Η στρατηγική αντιμετώπισης των δανείων αυτών από 1/1/2021 όταν θα έχουν λήξει τα προγράμματα αναστολής πληρωμών, θα βασιστεί στον διαχωρισμό των περιπτώσεων και στην ομαδοποίηση των δανειοληπτών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή του προγράμματος “Γέφυρα” για την αντιμετώπιση των δανείων συνδεδεμένων με την πρώτη κατοικία νοικοκυριών που πλήττονται από την πανδημική κρίση. Στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος οι επιλέξιμες αιτήσεις για το πρόγραμμα “Γέφυρα” κινούνται σε 140.000 και αντιστοιχούν σε δάνεια περίπου 7 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια της Eurobank που είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα “Γέφυρα” ανέρχονται σε 1,3 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν περίπου στο 55% των δανείων που η τράπεζα έχει θέσει σε αναστολή πληρωμής. Για τα δάνεια που δεν είναι επιλέξιμα για κρατική επιδότηση από το “Γέφυρα”, η Eurobank θα εφαρμόσει προγράμματα σταδιακής μετάβασης στην πλήρη αποπληρωμή.

Moratoria πληρωμών, τα οποία έχουν τεθεί με απόφαση του κράτους και είναι για τον λόγο αυτό υψηλότερα από τα moratoria πληρωμών στην Ελλάδα, υπάρχουν και στις θυγατρικές της Eurobank στο εξωτερικό.

Στο γ΄ τρίμηνο 2020 τα δάνεια σε αναστολή πληρωμών στη θυγατρική της Βουλγαρίας ανέρχονταν σε 600 εκατ. ευρώ από 700 εκατ. το β΄ τρίμηνο, και λήγουν στο τέλος του έτους. Στην Κύπρο, τα δάνεια σε αναστολή μέχρι τις 31/12/20 ανέρχονται σε 1 δισ. ευρώ και η πλειοψηφία των δανειοληπτών έχουν θετική πιστωτική συμπεριφορά. Στη Σερβία, τα moratoria ύψους 600 εκατ. ευρώ έληξαν την 1η Οκτωβρίου.