ΠΟΑΥ Πόρου: «Ανυπόστατες  και μεροληπτικές» οι αιτιάσεις του Δήμου

«Ανυπόστατες  και μεροληπτικές»  χαρακτηρίζει τις αιτιάσεις του Δήμου Πόρου σε ό,τι αφορά την δημιουργία ΠΟΑΥ στο ΒΔ τμήμα του νησιού του Πόρου, ο Φορέας Διαχείρισης ΠΟΑΥ Πόρου σε εμπεριστατωμένο Υπόμνημα το οποίο απέστειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και στους αρμόδιους φορείς.

Ειδικότερα, ο Φορέας Διαχείρισης της ΠΟΑΥ  επισημαίνει ότι  όλες οι υφιστάμενες μονάδες υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή του Δήμου Πόρου λειτουργούν νομίμως και το σύνολο των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί για τη λειτουργία τους βρίσκεται σε ισχύ παρά τις συνεχείς προσφυγές που έχει ασκήσει ο Δήμος  Πόρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση τους ενώτο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με τις υπ’ αριθμό 2451/2019 και 2452/2019 αποφάσεις του, που αφορούν τη μονάδα στη θέση Μπίστι, έκριναν ότι οι διοικητικές πράξεις μονάδων υδατοκαλλιέργειας που εκδόθηκαν μετά την θέσπιση του ΕΠΧΣΑΑ-Υ είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των Νόμων και ουδείς λόγος συντρέχει να απομακρυνθούν ή σταματήσουν την λειτουργίας τους.

Επιπροσθέτως, εκτός του Ειδικού Χωροταξικού η ΣΜΠΕ είναι σύμφωνη με το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής (ΡΣΑ) (Ν.4277 ΦΕΚ Α 156/1-8-2014), όσον αφορά την οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων για το νησί του Πόρου εκτός από τον τουρισμό προβλέπεται και περιοχή ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στο ΒΔ τμήμα του νησιού. Δεν καταγράφονται συγκρούσεις με άλλες χρήσεις ούτε παρεμποδίζεται οποιαδήποτε αναπτυξιακό πλάνο για την περιοχή ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, δεν παρουσιάζεταικαμίασύγκρουσημεπιθανέςεπενδύσειςστοντομέατουτουρισμού.

Συμπερασματικά, οι αιτιάσεις που περιέχονται σε πρόσφατα Δελτία Τύπου και συνεντεύξεις του Δημάρχου Πόρου- Τροιζηνίας δεν έχουν κανένα έρεισμα στο Νόμο, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου του κράτους, ενώ αναλώνονται σε μεγαλόστομες και καινοφανείς -μικροπολιτικού- χαρακτήρα ανακοινώσεις  χωρίς  να περιλαμβάνουν κάνεναστοιχειοθετημένο επιχείρημα  για να αιτιολογήσουν την αντίθεση τους στην δημιουργία της ΠΟΑΥ .