Τράπεζα Πειραιώς: Στα τέλη Νοεμβρίου η απόφαση του SSM για τα CoCos

Τέλη Νοεμβρίου του 2020 αναμένεται η απόφαση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) για τα CoCos της Τρ. Πειραιώς, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Τρ. Πειραιώς, η διοίκηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του SSM στο πλαίσιο της εξέτασης του υποβληθέντος αιτήματός της για πληρωμή του ετήσιου τόκου των CoCos σε μετρητά, παρέχοντας τα εκάστοτε αιτούμενα από τον επόπτη στοιχεία, σχόλια και διευκρινίσεις.

Με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η σχετική απόφαση του επόπτη αναμένεται να κοινοποιηθεί στην Τράπεζα περί τα τέλη Νοεμβρίου.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αμέσως μόλις παραλάβει την απόφαση του αρμόδιου εποπτικού οργάνου.