Λήγει το Σάββατο η προθεσμία για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» – Πάνω από 150.000 αιτήσεις

Να ρυθμίσουν τα «κόκκινα» δάνειά τους, ώστε να ξεκινήσει η καταβολή της επιδότησης των δόσεων, καλεί τους δανειολήπτες, που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το υπουργείο Οικονομικών.
Το Σάββατο πέφτει η αυλαία του προγράμματος «Γέφυρα», αλλά ήδη οι πρώτοι δανειολήπτες αναμένουν τις πρώτες επιδοτήσεις δανείων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτές θα γίνουν ως το τέλος Νοεμβρίου
Ως τώρα έχουν υποβληθεί πάνω από 150 χιλιάδες αιτήσεις, δείγμα του ότι το πλαίσιο λειτούργησε, έστω κι αν δεν ανταποκρίθηκε το σύνολο των περίπου 330 χιλιάδων κορωνοϊόπληκτων, που υπολογιζόταν ότι μπορεί να καλυφθεί από τη «Γέφυρα». Η υποβολή της αίτησης είναι, όμως, μόνο το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

Πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία έγκρισης των δανειοληπτών

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, από την αίτηση και μετά, μεσολαβεί χρονικό διάστημα 2-3 εβδομάδων, στη διάρκεια του οποίου οι τράπεζες ελέγχουν για το αν ο δανειολήπτης είναι επιλέξιμος. Αμέσως μετά, στην περίπτωση που πρόκειται για «κόκκινο» δάνειο, ο δανειολήπτης καλείται από την τράπεζα σε ρύθμιση, ενώ αν πρόκειται για ενήμερο δάνειο, ο δανειολήπτης θα πρέπει να δηλώσει στην τράπεζα εάν επιθυμεί να παραμείνει σε αναστολή- όπως προβλέπουν τα μέτρα στήριξης λόγω Covid- ή αν θέλει να ξεκινήσει τώρα η αποπληρωμή.

Κι αφού ο δανειολήπτης ξεκαθαρίσει τις σχέσεις του με την τράπεζα, ξεκινά η τελική φάση. Συγκεκριμένα, αποστέλλονται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού (ΗΠΕΔΠΚ) τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ειδικός δεσμευμένος και ακατάσχετος λογαριασμός εξυπηρέτησης ανά επιλέξιμη οφειλή, με τη μορφή ΙΒΑΝ, που τηρείται στην τράπεζα, για την καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου
β) ενημέρωση για την ύπαρξη ενεργού πλάνου δόσεων ανά επιλέξιμη οφειλή
Με δεδομένο ότι διενεργείται έλεγχος επιλεξιμότητας κι από το Δημόσιο, όλος αυτός ο «κύκλος» διεργασιών ολοκληρώνεται σε περίπου 4 εβδομάδες, οι πρώτες καταβολές από τον Κρατικό Προϋπολογισμό θα ξεκινήσουν μέσα στο Νοέμβριο, το δεύτερο «κύμα» πληρωμών θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο και οι τελευταίοι δανειολήπτες θα πάρουν επιδότηση ως το τέλος του Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι η συνεισφορά του Δημοσίου είναι 9μηνη και το κονδύλι που έχει προβλεφθεί ανέρχεται σε 108 εκατ. Ευρώ για το 2020 και 280 εκατ. Ευρώ για το 2021.
Τα βήματα της επιδότησης

1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της συνεισφοράς του Δημοσίου, οι τράπεζες αποστέλλουν στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού (ΗΠΕΔΠΚ) το ποσό των μηνιαίων δόσεων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου. Σε περίπτωση επιλέξιμων οφειλών για τις οποίες η δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, αποστέλλεται ανά μήνα ενημέρωση σχετικά με το εάν οφείλεται ή όχι δόση για το μήνα αναφοράς, καθώς και το ποσό της δόσης για το μήνα κατά τον οποίο οφείλεται.

2. Στη συνέχεια η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προωθεί μέσω της ΗΠΕΔΠΚ τα στοιχεία των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., η οποία τηρεί τα στοιχεία των μηνιαίων Συνεισφορών του Δημοσίου. Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προβαίνει σε προώθηση των στοιχείων πληρωμών των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου στην αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η οποία και προβαίνει αρμοδίως στην πληρωμή των ποσών στους ορισθέντες λογαριασμούς με διακριτό κωδικό πίστωσης.

3. Η Συνεισφορά Δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με τη Συνεισφορά και χρεώνονται μόνο για την καταβολή αυτής στο χρηματοδοτικό φορέα, απαγορευμένης οποιασδήποτε άλλης κίνησης.

4. Η καταβολή της συνεισφοράς γίνεται σε μηνιαία βάση, ήτοι πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό του οφειλέτη την τελευταία ημερολογιακή ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα της έγκρισης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σε περίπτωση επιλέξιμων οφειλών για τις οποίες η δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, η ΗΠΕΔΠΚ ανάγει τη δόση σε μηνιαία βάση και η συνεισφορά καταβάλλεται κατά το χρόνο που είναι απαιτητή η δόση.

5. Για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, οι χρηματοδοτικοί φορείς οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάσταση δικαιούχων και καταβληθέντων ποσών, ώστε να διαπιστώνονται οι καταβολές για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

Πότε διακόπτεται η συνεισφορά του Δημοσίου

Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται:

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
β) Σε περίπτωση θανάτου του αιτούντος.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δημοσίου σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.
δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς του Δημοσίου.
ε) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο
στ) Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη (εμπρόθεσμη καταβολή, παροχή στοιχείων επιλεξιμότητας)
ζ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος.