Περισσότερα από 600 εκατ. ανέκτησε η PQH από «κόκκινα» δάνεια

Ποσό άνω των 600 εκατ. ευρώ έχει ανακτήσει από το 2016 μέχρι σήμερα η PQH Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής, επιτυγχάνοντας τους ετήσιους στόχους του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει τη σφραγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ το ποσοστό ανακτησιμότητας ανέρχεται στο 1,4% και είναι ανάλογο των επιδόσεων που επιτυγχάνουν οι συστημικές τράπεζες.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσοστό ανάκτησης επιτεύχθηκε παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί το γεγονός ότι το χαρτοφυλάκιο «κόκκινων» δανείων της PQH βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, κατά μέσο όρο, για πάνω από επτά έτη, ενώ ήταν ήδη σε καθυστέρηση πριν οι τράπεζες τεθούν σε εκκαθάριση.

Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία ενιαίου εκκαθαριστή, ο οποίος θα αναλάμβανε τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών που τέθηκαν σε εκκαθάριση, αποτέλεσε υποχρέωση του τρίτου μνημονίου που ψηφίστηκε το 2015.

Κάτω από την διαχειριστική ομπρέλλα της PQH τέθηκαν 16 τράπεζες: Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Proton Τράπεζα, Probank, FBB – Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα, Πανελλήνια Τράπεζα, Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου, Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, T-Bank (πρώην Aspis Bank) και η ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ.

Το σύνολο της περιουσίας των παραπάνω ιδρυμάτων ανερχόταν στα 10,5 δισ. ευρώ όταν πέρασαν στον έλεγχο της PQH και αποτελούνταν από προβληματικά δάνεια κάθε κατηγορίας (λιανικής, επιχειρηματικά, leasing).

Από τα 600 εκατ. ευρώ που έχει ανακτήσει η PQH, τα περίπου 226 εκατ. ευρώ ήταν αποτέλεσμα ρυθμίσεων και συμβιβαστικών εξοφλήσεων, ενώ περίπου 54 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν από τη ρευστοποίηση ακινήτων.

Έχουν διανεμηθεί συνολικά 470 εκατ. ευρώ στην τελευταία 5ετία, εκ των οποίων τα περίπου 300 εκατ. ευρώ προς ΤΧΣ και ΤΕΚΕ, ενώ εντός του 2020 η PQH θα προχωρήσει στη διανομή επιπλέον 85 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις χαρτοφυλακίων

Η PQH προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2019 στην πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, το Αίολος στην Intrum, με τίμημα που αντιστοιχεί στο 7% του ανεξόφλητου κεφαλαίου (1 δισ. ευρώ), που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη τιμή ανεξασφάλιστου χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι το υψηλότερο τίμημα για πωλήσεις παρόμοιων χαρτοφυλακίων (9%) επετεύχθη από το Mirror της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το τρίτο υψηλότερο τίμημα (6%) από το Zenith της Eurobank.

Όπως σημειώνουν τραπεζικές πηγές, το τίμημα αυτό επιτεύχθηκε παρά την παλαιότητα του χαρτοφυλακίου, την ανομοιογένεια της σύνθεσής του καθώς και τις περιορισμένες εγγυήσεις προς τον αγοραστή.

Πηγη: businessdaily.gr