Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου

Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2020

https://media.enikos.gr/data/photos/744492_19eb11a1d4-8aa625e92c0419da.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744493_1f57d5a10d-9e651778fee64ff1.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744491_cb9d4c977e-bf28b5ea8d250056.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744492_f7d4154f27-91820432072b8cac.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744492_2cc6ba9317-996549a6c3545716.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744492_ed74d9d9a1-9a368ebc23a7d741.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744492_0a884572fb-9799895b661bc223.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744492_971ce9e3eb-91df1d006391e203.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744492_a0b42afefc-943adf165ea7cd0f.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744492_9adc3534f2-9cf4f8ec472389c8.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744492_c6ba56ad1a-b88347bfafa0aebf.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744492_2e0291e87d-909928864499c3c9.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744493_d751a9579f-8aaea60d499995c0.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744492_f996f8c54e-a225321fbebbf3b0.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744492_29572a9ffd-bb0d8a803025751c.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/744492_e9e1c65813-8e674e670b339507.jpg