Μεγάλου (Πειραιώς): Υπάρχει σημαντικό επενδυτικό κενό λόγω της κρίσης

Στο γεγονός πως τα τελευταία δέκα χρόνια υπήρξε μεγάλη αποεπένδυση στη χώρα δημιουργώντας ένα σημαντικό επενδυτικό κενό, αναφέρθηκε ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος, της Τράπεζα Πειραιώς μιλώντας στην  πρώτη ενότητα του 3rd Athens Investment Forum, με τίτλο «Χρηματοδοτώντας την Ισχυρή και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Όπως ανέφερεο ο κ. Μεγάλου για την ανατροπή της κατάστασης αυτής, τόνισε, πρέπει να βοηθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην ταχύτατη αξιοποίηση των πόρων που θα έλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Next Generation EU.

Όπως είπε, οι τομείς στους οποίους θα αξιοποιηθούν οι επενδύσεις αυτές είναι γνωστοί και αφορούν στην ψηφιοποίηση, την πράσινη ενέργεια, τη βελτίωση της παραγωγικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα και στην απασχόληση.

Σαν τραπεζικό σύστημα μπορούμε να φέρουμε κοντά και ιδιωτικά κεφάλαια ώστε μαζί με τα 32 δισ. από ευρωπαϊκούς πόρους να χρηματοδοτήσουμε τις σωστές επενδύσεις για τη χώρα.