DBRS: “Βραχνάς” για τις ελληνικές τράπεζες τα 18 δισ. δανείων που βρίσκονται σε αναστολή πληρωμών – Αυξάνονται οι επισφάλειες

Αυξημένη είναι αβεβαιότητα για την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών το 2020, σύμφωνα με την DBRS, καθώς ουδείς γνωρίζει πως θα εξελιχθούν τα 18 δισ. των δανείων, η εξυπηρέτηση των οποίων βρίσκεται σε αναστολή  αν και η επιδείνωση της ποιότητας των assets φαίνεται να είναι μέχρι τώρα περιορισμένη λόγω της υποστηρικτικής πολιτικής που ακολουθείται και του διευκολυντικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Οι επιβαρύνσεις από τις επισφάλειες θα παραμείνουν αυξημένες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, αντανακλώντας τόσο την επίπτωση της πανδημίας της Covid-19 όσο και την μη οργανική διάθεση χαρτοφυλακίων NPLs, εκτιμά η DBRS Morningstar σε νέο σημείωμά της αναφορικά με την επίπτωση της πανδημίας στη χρηματοοικονομική δύναμη των ελληνικών τραπεζών.

Κατά την DBRS, η τάση για αυξημένες επισφάλειες που ανακοινώθηκαν το α’ εξάμηνο του 2020 αναμένεται να συνεχιστεί και το β’ εξάμηνο του έτους. Η δυναμική της μη οργανικής διάθεσης των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων συνεχίζεται, με μια αξιοσημείωτου ύψους τιτλοποίηση να έχει ολοκληρωθεί και με διάφορες δεσμευτικές συμφωνίες να έχουν ανακοινωθεί τους τελευταίους μήνες.

Ωστόσο, τα εγχώρια δάνεια ύψους 18 δισ. ευρώ υπό αναστολή από τα τέλη Ιουνίου 2020 δημιουργούν δυνητικούς αρνητικούς κινδύνους για τις τράπεζες, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με την απόδοση αυτών των δανείων μόλις λήξει η περίοδος χάριτος.
Εικόνα

«Θεωρούμε πως οι επιβαρύνσεις από τις επισφάλειες για τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες θα παραμείνουν αυξημένες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 λόγω του δυσκολότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της διάθεσης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, αν και μέχρι στιγμής υπήρξαν «μαξιλάρια» για την επίπτωση της πανδημίας της Covid-19», σύμφωνα με τον Lito Chousiada, αντιπρόεδρο του οίκου.

Οι επισφάλειες θα παραμείνουν αυξημένες καθ ‘όλη τη διάρκεια του 2020

Υποστηριζόμενες από τα κέρδη συναλλαγών και την ισχυρή απόδοση καθαρών τελών, τα έσοδα ήταν σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικά το α’ εξάμηνο του 2020.
Αυτό, σε συνδυασμό με τις συνεχείς μειώσεις του κόστους, οδήγησαν τις περισσότερες τράπεζες να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε αυτήν την περίοδο 6 μηνών.
ΕικόναΣύμφωνα με την DBRS, οι απομειώσεις που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα το 2020 δείχνουν διαφοροποιημένες προσεγγίσεις μεταξύ των τραπεζών σχετικά με τις προβλέψεις που σχετίζονται με το COVID-19, με δύο τράπεζες (Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς) να φαίνεται ότι έχουν προεξοφλήσει το αναμενόμενο πλήρες ποσό.

Ωστόσο, οι συνολικές απομειώσεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 εξακολουθούν να αναμένονται σε παρόμοια ή κάπως υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω συνδυασμού λόγων.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι διαφορετικές δυναμικές στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, η σχετική με το COVID-19 πρόβλεψη μέχρι σήμερα και το στάδιο στο οποίο κάθε τράπεζα βρίσκεται στο σχέδιο μείωσης NPE, δεδομένου του σημαντικού επιπέδου απομειώσεων που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις NPL που βρίσκονται σε εξέλιξη ή μόλις εκτελέστηκαν.
Παρά τη σημαντική απώλεια που είναι πιθανό να προκαλέσουν οι περισσότερες από αυτές τις τιτλοποιήσεις, η DBRS θεωρεί την πρόσφατη ολοκλήρωση της τιτλοποίησης «Cairo» της Eurobank ύψους 7,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2020 ως σημαντικό βήμα για την αποφυγή κινδύνων του τομέα.

Αυτή η συναλλαγή, η οποία ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε το Σύστημα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων Ηρακλής, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων NPE της Eurobank σε 6,2 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2020 από 13,0 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.

Επιπλέον, η Alpha φαίνεται επίσης να σημειώνει πρόοδο προς το κλείσιμο της τιτλοποίησης «Galaxy» (δάνεια με ακαθάριστη λογιστική αξία 10,8 δισ. ευρώ) και στοχεύει σε μια δεσμευτική συμφωνία έως το τέλος του 2020, καθώς οι συνθήκες της αγοράς συνεχίζουν να εξομαλύνονται και οι διεθνείς επενδυτές φαίνεται να διατηρούν το ενδιαφέρον τους για την ελληνική αγορά NPL.

Η τελευταία αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι δεσμευτικές συμφωνίες για το “Project Icon” της Εθνικής Τράπεζας (1,6 δισ. ευρώ), καθώς και για το “Phoenix” της Πειραιώς, και το “Project Iris” (δάνεια με 0,6 δισ. ευρώ) έχουν ανακοινωθεί τους τελευταίους μήνες.
Εάν όλες οι προαναφερθείσες συναλλαγές ολοκληρωθούν εντός του εξαμήνου 2020, οι τράπεζες θα έχουν καταφέρει να μειώσουν το απόθεμά τους NPE με αυτόν τον τρόπο κατά πάνω από 20 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2020.

Ωστόσο, η DBRS θεωρεί ότι ο κίνδυνος εκτέλεσης είναι υψηλότερος για τις συναλλαγές στις οποίες δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόμα σχετικά ασταθείς συνθήκες της αγοράς και ότι το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις αποτιμήσεις.