Η ΕΚΤ προτείνει τη μείωση του φόρτου αναφοράς για τις τράπεζες και την αύξηση της ποιότητας των δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) σε μια έκθεση σκοπιμότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με τη μείωση του φόρτου αναφοράς για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Σύμφωνα με το άρθρο 430γ του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέθεσαν στην ΕΒΑ να διενεργήσει μελέτη σκοπιμότητας και ζήτησε να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του ΕΣΚΤ.
Η έκθεση του ΕΣΚΤ προτείνει τη μείωση του φόρτου αναφοράς για τις τράπεζες στους τομείς της στατιστικής, της εξυγίανσης και της προληπτικής πληροφόρησης χωρίς να χάνεται το περιεχόμενο πληροφοριών που είναι απαραίτητο για τη νομισματική πολιτική, την επίλυση και τα εποπτικά καθήκοντα.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

  • ενός κοινού τυπικού λεξικού δεδομένων και κοινού μοντέλου δεδομένων για στατιστικές, ανάλυση και απαιτήσεις προληπτικής πληροφόρησης
  • εξυπνότερες διαδικασίες, όπως εναρμονισμένες μορφές αναφοράς μετάδοσης, κατάργηση των διπλών και βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των αρχών
  • αυξημένη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών και μεταξύ των αρχών και του τραπεζικού κλάδου, για την επίτευξη ενός κοινού τυποποιημένου λεξικού δεδομένων, ενός κοινού μοντέλου δεδομένων και εξυπνότερων διαδικασιών.

    Αυτές οι προσπάθειες θα βοηθήσουν στη μείωση του φόρτου αναφοράς για τις τράπεζες και στην αύξηση της ποιότητας των δεδομένων που λαμβάνονται από τις αρχές.
    Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος και οι αρχές θα μπορούσαν να παρακολουθούν καλύτερα τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο.