Κατάστημα στην Αθήνα άνοιξε ο όμιλος BFF Banking

Ο Όμιλος BFF Banking Group – πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με ηγετική παρουσία στην Ευρώπη για τους προμηθευτές των Συστημάτων Υγείας και της Δημόσιας Διοίκησης – ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου του υποκαταστήματος στην Αθήνα.

Ύστερα από τρία χρόνια δραστηριότητας στην ελληνική αγορά και πάνω από € 100 εκατ. εξαγορασμένων απαιτήσεων, ο Όμιλος BFF Banking Group αναπτύσσει πλέον μόνιμη παρουσία στην χώρα, με σκοπό την περαιτέρω στήριξη των εγχώριων πελατών του.

Στην Ελλάδα, η δραστηριότητα factoring ανέρχεται περίπου στο 8% του ΑΕΠ, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η αντίστοιχη διείσδυση στις εκάστοτε αγορές κυμαίνεται σε 10%-12% των ΑΕΠ. Η διάδοση των εν λόγω υπηρεσιών στους ελληνικούς προμηθευτές του δημόσιου τομέα είναι ακόμη χαμηλότερη.

Ο Όμιλος BFF Banking Group προχωράει στο άνοιγμα του νέου υποκαταστήματος στην Ελλάδα με σκοπό να καλύψει τις παραπάνω ανάγκες των πελατών, αξιοποιώντας την σημαντική διεθνή του εμπειρία και την εμπειρία των στελεχών που επανδρώνουν την τοπική ομάδα. Το 2019, ο Όμιλος εξαγόρασε περισσότερα από € 5 δισ. απαιτήσεων του δημόσιου τομέα στην Ευρώπη.

Ο κ. Χρήστος Θεοδoσίου, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθυντής του υποκαταστήματος του Ομίλου BFF Banking Group στην Ελλάδα δήλωσε: «Είμαστε η μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης απαιτήσεων από το δημόσιο τομέα και το εθνικό σύστημα υγείας. Το άνοιγμα του νέου υποκαταστήματος στην Αθήνα, μας επιτρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες factoring και να τις καταστήσουμε ενα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια των εταιρειών για την δημιουργία αξίας και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση ρευστότητας, ειδικά εν μέσω αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου. Διατηρήσαμε πλήρως την λειτουργικότητα μας στην ελληνική αγορά κατά την διάρκεια εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19 και πλέον παραμένουμε προσηλωμένοι στο να είμαστε ακόμα πιο κοντά στους πελάτες μας και κατά την περίοδο ανάκαμψης η οποία είναι κρίσιμη τόσο για τους προμηθευτές του δημόσιου τομέα αλλά και για τις δημόσιες διοικήσεις γενικότερα».

Ο κ. Massimiliano Belingheri, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου BFF Banking Group δήλωσε: «Το νέο υποκατάστημα στην Αθήνα αντιπροσωπεύει ένα νέο ορόσημο της ιστορίας του Ομίλου μας, το οποίο συντελεί περαιτέρω στην διεθνοποίηση της δραστηριότητάς μας. Αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της στρατηγικής του Ομίλου και ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα και τις μελλοντικές προοπτικές της. Το νέο υποκατάστημα επιβεβαιώνει την δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τόσο τους εγχώριους όσο και τις πολυεθνικές εταιρείες: πριν το 2017, οι υπηρεσίες μας που είναι σχεδιασμένες για τους προμηθευτές των δημόσιων φορέων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν ήταν διαθέσιμες στην ελληνική αγορά, ενώ σήμερα οι εν λόγω υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας, περισσότερο από ποτέ».