Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και o ρόλος της PWC

Μια ενδιαφέρουσα επισήμανση κάνουν οι εργαζόμενοι στην Εθνική Ασφαλιστικής εν όψει της πώλησης της εταιρείας από την Εθνική Τράπεζα.

Ορκωτός ελεγκτής της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει αναλάβει η PWC. Μεγάλη ελεγκτική εταιρεία σοβαρή αξιόπιστη μια από τις big four του κλάδου.

“Κάνοντας τον συστηματικό και διαρκή έλεγχο της, πρότεινε αλλαγές στις παραδοχές που ακολουθούσε η εταιρεία μας αλλαγές που συνεπάγονται την αύξηση των απαιτούμενων αποθεμάτων με λογική συνέπεια τη μείωση της κερδοφορίας της. Μέχρι εδώ όλα καλά. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν με τον καλύτερα κατ αυτούς τρόπο τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.”

Και εδώ αρχίζει η σύμπτωση.

Οπως σημειώνουν “η PWC είναι και σύμβουλος αγοράς της εταιρείας για λογαριασμό του επενδυτικού fund CVC.”

Εύλογη επισήμανση στον βαθμό που όπως έχει αποδειχθεί διεθνώς σε πολλές περιπτώσεις εξαγορών δεν υψώθηκαν “Chinese walls” στη ροή της εσωτερικής πληροφόρησης όπως προβλέπουν η νομοθεσία και οι αρχές λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς.

Φανταζόμαστε ότι η διοίκηση της Εθνικής και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Παύλος Μυλωνάς έχουν μεριμνήσει ώστε να μη συνεχιστούν οι ψίθυροι…

Πηγη: ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ