Ψήφος εμπιστοσύνης στην ALPHA BANK από J.P. Morgan, Deutsche Bank και Citi

Θετική αξιολόγηση για τα αποτελέσματα που πέτυχε η Alpha Bank το Α’ εξάμηνο του 2020, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, δίνουν J.P.Morgan, Deutsche Bank και Citi.

Στις αναλύσεις τους και οι τρεις οίκοι, όπως άλλωστε και η Goldman Sachs, αναφέρονται με θετικά λόγια στις επιδόσεις της Τράπεζας και αξιολογούν θετικά τα Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 98 εκατ. που κατέγραψε η Τράπεζα στο β’ τρίμηνο 2020, τα οποία υπερβαίνουν τις αρχικές τους εκτιμήσεις.

Επίσης, αναγνωρίζουν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στο Project Galaxy, καταγράφοντας την αποφασιστικότητα της διοίκησης της Alpha Bank για ολοκλήρωση της τιτλοποίησης μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Στις ίδιες αναλύσεις υπογραμμίζεται ότι η επίπτωση στον συνολικό δείκτη επάρκειας θα είναι, εν τέλει, χαμηλότερη από την αναμενόμενη (μεταξύ 250-280 μονάδων βάσης), αλλά και το υψηλό ενδιαφέρον των επενδυτών για την τιτλοποίηση, συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 10,8 δισ.

Ένα ακόμη στοιχείο που αποτιμάται θετικά από τους αναλυτές είναι το Καθαρό Έσοδο Τόκων που χαρακτηρίζεται «ανθεκτικό», καθώς, στο α’ εξάμηνο 2020, αυξήθηκε κατά 1%, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις λόγω της αύξησης των νέων εκταμιεύσεων, του χαμηλότερου κόστος χρηματοδότησης και της ενισχυμένης συνεισφοράς από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος, οι εκθέσεις επισημαίνουν ότι η Alpha Bank θα μπορέσει εύκολα να επιστρέψει στην κανονικότητα και να επιταχύνει την μείωση των ΜΕΑ, καθώς κατέχει την ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 18,3% και τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 14,6%, ενισχυμένο κατά 50 μονάδες βάσης.

Σύσταση αγοράς (Buy) και υψηλή τιμή – στόχος για τη μετοχή της Alpha Bank

Οι J.P.Morgan και Deutsche Bank δίνουν σύσταση αγοράς (Buy) για τη μετοχή της Alpha Bank και τιμή στόχο στα Ευρώ 1,10 και Ευρώ 1,20, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι και η Goldman Sachs στην σχετική ανάλυσή της έδωσε σύσταση αγοράς (Buy), τιμή στόχο στα Ευρώ 1,34 και upside 146,4% στη μετοχή της Alpha Bank, αποτιμώντας θετικά τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2020 της Τράπεζας.