Αποψη: Η ανάπτυξη χρειάζεται περισσότερες γυναίκες

Του  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Μια πρόκληση μεγάλης σπουδαιότητας, πρέπει να διευθετήσει η ελληνική κοινωνία, προκειμένου να επιταχύνει την ανάπτυξη. Να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τις γυναίκες και τους νέους ώστε να εντάσσονται στην οικονομική ζωή ταχύτερα, σε μεγαλύτερα ποσοστά.

Η ελληνική οικονομία δεν χρειάζεται μόνον κεφάλαια, τεχνολογία, θεσμικές παρεμβάσεις, εκσυγχρονισμό του κράτους. Εχει ανάγκη άμεσα, μεγαλύτερο πληθυσμό και μπορεί να τον αποκτήσει αν ενεργοποιηθεί το δυναμικό που απέχει από την οικονομική δραστηριότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι χώρες με μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και νέων στην οικονομία, έχουν καλύτερες επιδόσεις. Τα μικρότερα ποσοστά συμμετοχής γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα συναντώνται σε καθυστερημένες χώρες της Αφρικής.

Το «Σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία» που είναι γνωστό ως Εκθεση Χρ. Πισσαρίδη, από τον διάσημο αλλά σεμνό πρόεδρο της Επιτροπής που το κατάρτισε, εντοπίζει τον σημαντικό αυτό περιοριστικό παράγοντα της ανάπτυξης. Ο μικρός σχετικά πληθυσμός της χώρας επιβαρύνεται από την δημογραφική γήρανση αλλά επιδεινώθηκε περισσότερο κατά την οικονομική κρίση εξαιτίας της μετανάστευσης εκατοντάδων χιλιάδων νέων, κυρίως επιστημόνων.

«Το ποσοστό ενεργού πληθυσμού (που συμμετέχει κατ’ αρχάς στην αγορά εργασίας) στη χώρα είναι διαχρονικά χαμηλότερο σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους» επισημαίνει η έκθεση. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα καθώς η απόστασή μας από τον μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (EU27) διευρύνθηκε. Το 2005 το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 20-64, στην Ευρωπαϊκή Ενωση που είχε ή αναζητούσε απασχόληση ήταν 66,8% του συνόλου με την Ελλάδα να βρίσκεται χαμηλότερα στο 64,4%. Το 2019 η υστέρηση της Ελλάδας διευρύνθηκε, καθώς η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ενωση αυξήθηκε σε 73,1% του συνολικού πληθυσμού και στην Ελλάδα της κρίσης μειώθηκε σε 61,2%. Λιγότεροι άνθρωποι εργάζονται ή αναζητούν εργασία αλλά η σπανιότητα εργαζόμενων οφείλεται σε δύο κυρίως κατηγορίες. Στην «εξαφάνιση» από την αγορά εργασίας των νέων και των γυναικών. Στις γυναίκες το ποσοστό του εργαζομένων το 2019, περιορίζεται σε 60,4% στην Ελλάδα έναντι 68,5% κατά μέσον όρο στην Ευρωζώνη και 67,9% στην Ε.Ε. Στη Γερμανία για παράδειγμα η απασχόληση των γυναικών είναι στο 76,6% της συνολικής απασχόλησης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευρώπης, πάνω μόνον από Ιταλία και Ρουμανία.

Επίσης σημαντική κατηγορία του πληθυσμού που απέχει από την αγορά είναι οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών. Γι’ αυτό ευθύνεται βέβαια η κρίση, αλλά έχουν ευθύνες και οι μεγαλύτερες ηλικίες που διαμόρφωσαν μια νέα γενιά που θεωρεί φυσιολογικό να ολοκληρώνει τετραετείς σπουδές σε διπλάσιο χρόνο. Πάντως το ποσοστό εργασίας των νέων έως 24 ετών το 2019 στην Ελλάδα ήταν 14,6%, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε.είναι υπερδιπλάσιος 33,5% (Γερμανία 48,5%). Στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωζώνης οι νέοι κατά μέσον όρο εργάζονται σε ποσοστό 40,3% και προφανώς οι Ελληνες μειώνουν τον μέσον όρο.

Το περιορισμένο παραγωγικό δυναμικό είναι αιτία καθυστέρησης αλλά ενδεχομένως και λόγος αισιοδοξίας εφόσον αυξηθούν οι γυναίκες και οι νέοι που εντάσσονται στην εργασία.

Πηγη: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ