Η τροπή της δίκης του Ταμιευτηρίου και οι κυβερνητικές ευθύνες

Εν μέσω του lockdown, στις 13 Απριλίου, η κυβέρνηση, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να ανασταλεί η προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων για υποθέσεις, που είχε κινηθεί αυτεπάγγελτα η Δικαιοσύνη.
Ειδικότερα, το άρθρο 46 της ΠΝΠ 13/04/2020 ( ΦΕΚ Α 84/13-04-2020) αναφέρει ότι η αναστολή προθεσμιών, που δόθηκε για την υποβολή των εγκλήσεων, λόγω Covid-19, «δεν καταλαμβάνει την προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως, με αντικείμενο πράξεις που διώκονταν αυτεπαγγέλτως».
Μια τέτοια περίπτωση -όχι η μοναδική- ήταν η υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ). Η έκδοση της ΠΝΠ εμπόδισε την PQH, ως διαχειριστή του υπό ειδική διαχείριση Τ.Τ., να υποβάλει, εμπρόθεσμα, δήλωση επιθυμίας προόδου. Αποτέλεσμα ήταν το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων να απαλλάξει, κατά πλειοψηφία, όλους τους κατηγορούμενους από την κατηγορία της απιστίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παρ’ ότι είχε εκδοθεί η ΠΝΠ και διατυπώθηκε το επιχείρημα ότι η παράσταση πολιτικής αγωγής, εκ μέρους της PQH, ισοδυναμούσε με δήλωση επιθυμίας προόδου.
Η διαδικασία συνεχίζεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου μόνο για το αδίκημα της απάτης. Από πλευράς κυβέρνησης δεν υπήρξε καμία αντίδραση στην απόφαση, ούτε στα δημοσιεύματα, που συντονισμένα προσπάθησαν να μεταθέσουν την ευθύνη αλλού…