Alpha Bank: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Μετά την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 31.7.2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Οι Γενικοί Διευθυντές κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος και Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
Οι κ.κ. Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος, Jean L. Cheval, Carolyn G. Dittmeier, Richard R.
Gildea, Elanor R. Hardwick, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010
Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει
υπόδειξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια της απόφασης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
και σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου
συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, η κυρία Carolyn G. Dittmeier,
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης
Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει
υπόδειξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
Η κυρία Elanor R. Hardwick
Ο κ. Jan A. Vanhevel

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια των αποφάσεων της ως άνω Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο τοποθέτησε τους Προέδρους των
Επιτροπών, ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
Jan A. Vanhevel (Πρόεδρος)
Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος
Jean L. Cheval
Richard R. Gildea
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υπόδειξης
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Επιτροπή Αποδοχών
Richard R. Gildea (Πρόεδρος)
Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος
Jean L. Cheval
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υπόδειξης
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων
Shahzad A. Shahbaz (Πρόεδρος)
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης
Carolyn G. Dittmeier
Elanor R. Hardwick
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υπόδειξης
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας