Στουρνάρας στην Handelsblatt: Απαιτούνται περαιτέρω μέτρα στον τραπεζικό τομέα – Η κρίση ως μηχανισμός μεταρρύθμισης

Η κρίση μπορεί να χρησιμεύσει ως μηχανισμός μεταρρύθμισης της νομισματικής ένωσης ενώ οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ αποτελούν περαιτέρω απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα στον τραπεζικό τομέα  τονίζει σε άρθρο του στην Handelsblatt ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Το Covid-19 παρουσίασε πρωτοφανείς προκλήσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. Όπως και με τις προηγούμενες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή συνοχή – συμπεριλαμβανομένης της κρίσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας στα τέλη του 1992 και της κρίσης του δημόσιου χρέους το 2012 – οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων έδειξαν ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με έναν πρώτο γύρο μέτρων.

Οι πολιτικές της ΕΚΤ συνέβαλαν στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης και στηρίζουν την πιστωτική ροή προς την οικονομία. Οι εθνικές φορολογικές αρχές έχουν λάβει μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας στην ανεργία.

Έχουν αναληφθεί πρόσθετες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός νέου προσωρινού πακέτου οικονομικών κινήτρων, η «ΕΕ επόμενης γενιάς», με χρηματοοικονομική δύναμη 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα παράσχει ζωτικούς πόρους για τη στήριξη της ανάκαμψης.

Ταυτόχρονα, παρέχει περαιτέρω στοιχεία για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Είναι σημαντικό η αρχική πρόταση να μην αποδυναμωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ότι το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου περιέχει επιχορηγήσεις για επενδύσεις αντί για δάνεια. Διαφορετικά, η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας θα είχε αποδυναμωθεί.

Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί ως προσωρινά βοηθήματα. Δεν στοχεύουν σε διαρθρωτικές αδυναμίες της νομισματικής ένωσης. Όπως και στις προηγούμενες κρίσεις, η ευρωζώνη θα πρέπει να μάθει από την τρέχουσα κατάσταση προκειμένου να δημιουργήσει μια πιο ισχυρή αρχιτεκτονική.

Απαιτούνται περαιτέρω μέτρα

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα προηγούμενα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να ολοκληρωθούν και να ληφθούν νέες πρωτοβουλίες. Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων έχει γίνει ακόμη πιο επείγουσα.

Η τρέχουσα ύφεση θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων. Επομένως, θα χρειαστούμε περαιτέρω μέτρα στον τραπεζικό τομέα, όπως η χρήση εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επισφαλών δανείων.

Καθ ‘όλη τη διάρκεια της ιστορίας της έχουν ληφθεί κρίσιμα βήματα προς μια πληρέστερη νομισματική ένωση όταν έγιναν εμφανείς οι αδυναμίες στο αρχικό προσχέδιο. Από αυτή την άποψη, η τρέχουσα κρίση δεν διαφέρει από τα προηγούμενα επεισόδια.

Η κρίση του δημόσιου χρέους πριν από σχεδόν δέκα χρόνια οδήγησε σε μια σειρά σημαντικών βελτιώσεων στην αρχιτεκτονική της ζώνης του ευρώ, όπως η δημιουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας, του μηχανισμού εποπτείας της ενιαίας τραπεζικής και του μηχανισμού ενιαίας εξυγίανσης.

Παρά τις προόδους αυτές, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση παραμένει ένα ημιτελές έργο. Στις επερχόμενες συνεισφορές μου σε αυτήν τη σειρά, θα συζητήσω πιθανές αλλαγές στην αρχιτεκτονική της νομισματικής ένωσης.