Β. Καραμούζης (ΕΤΕ): Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις επενδύσεις στις ΑΠΕ

Είμαστε η μοναδική ελληνική τράπεζα που στηρίζουμε τόσο ολοκληρωμένα την αγορά ενέργειας, από τη χρηματοδότηση των επενδύσεων παραγωγής της μέχρι την εκκαθάριση των συναλλαγών αγοράς και πώλησή της, τόνισε ο Βασίλης Καραμούζης, γενικός διευθυντής εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας , μιλώντας στο ενεργειακό συνέδριο 3rd Energy Forum.

Το στέλεχος της Εθνικής επεσήμανε ότι οι επενδύσεις στις ΑΠΕ έχουν σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα και αποτύπωμα στο ΑΕΠ της χώρας, τονίζοντας ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται σε ΑΠΕ επιστρέφονται στην οικονομία 3-8 ευρώ ανάλογα με την τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί και τις συνθήκες που επικρατούν.

Ο κ. Καραμούζης υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πλήρως αδειοδοτημένα έργα ΑΠΕ με capacity περίπου 2.400 MW και την ίδια στιγμή, υπάρχουν άλλα 5.800 MW έργα ΑΠΕ που έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περίπου 8.200 MW που αντιστοιχούν σε ένα ποσό επένδυσης περίπου 9 δισ. ευρώ που θα μπορούσαν να εκτελεστούν την επόμενη τριετία.

«Είναι προφανές ότι για να προχωρήσουν αυτές οι επενδύσεις θα χρειαστούν, πέρα από τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών,  μόχλευση από το τραπεζικό σύστημα και τις αγορές κεφαλαίου. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να στηρίξει την προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα, ακολουθώντας τη στρατηγική της ως ‘η τράπεζα της Ενέργειας’ είναι έτοιμη να δώσει ρευστότητα, ιδέες και λύσεις», σημείωσε.

Τόνισε ότι ο κλάδος της ενέργειας είναι αυτός με τα χαμηλότερα NPEs (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα), περίπου στο 3%. «Για αυτό το λόγο ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, όπου η πιστωτική επέκταση ήταν αρνητική, τα δάνεια στην ενέργεια εμφάνιζαν αυξητική τάση», εξήγησε.

Τα εργαλεία χρηματοδότησης

Οπως είπε ο κ. Καραμούζης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία ποικίλλουν ανάλογα με τη στρατηγική του επενδυτή και τις ανάγκες του έργου. Αυτά είναι:

– Παραδοσιακός εταιρικός δανεισμός και προϊόντα όπως trade finance και leasing, όπου ο ισολογισμός της εταιρίας το επιτρέπει.

– Project finance, που είναι πλέον η πιο διαδεδομένη τεχνική δανεισμού σε έργα ΑΠΕ. Σημείωσε ότι το 2004 μόλις το 16% του δανεισμού προς ΑΠΕ είχε τη μορφή project finance ενώ πλέον μιλάμε για ένα νούμερο κοντά στο 52%. Επίσης, δίνει την ικανότητα σε μικρότερες εταιρίες του χώρου να δανειστούν σε ανταγωνιστικό κόστος ενώ “αρέσει” και στις τράπεζες γιατί αποκτούν πλήρη κατανόηση του οικοσυστήματος του συγκεκριμένου έργου, οπότε και των ρίσκων.

-Acquisition Finance. Οπως είπε ο κ. Καραμούζης, στην ΕΤΕ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το εργαλείο, με δράσεις όπως reverse roadshows κ.τλ.

-Οι αγορές κεφαλαίου. Σύμφωνα με το στέλεχος της ΕΤΕ, οι πιο σχετικές αγορές είναι

  • Το Eurobond market, για εταιρίες με ικανό μέγεθος. Απαιτούνται εκδόσεις με ποσό όχι κάτω από 250 εκατ. ευρώ ενώ συνήθως η διάρκεια των εκδόσεων κυμαίνεται από 3 ως 7 χρόνια.
  • Το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η πρωτογενής αγορά ομολόγων έχει πολλά θετικά αλλά και δυσκολίες σχετικά με την έλλειψη ρευστότητας στην δευτερογενή αγορά. Από την άλλη, στην αγορά μετοχών μπορούν να απευθυνθούν εταιρίες με ώριμα έργα ΑΠΕ και συγκεκριμένες χρηματορροές, οπότε και πιο προβλέψιμη δυνατότητα να παράγουν κέρδη και να δίνουν μερίσματα.

Ακόμη, η Εθνική παρέχει υπηρεσίες:

Investment Βanking: Εύρεση στρατηγικού επενδυτή

Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους: Η ΕΤΕ στηρίζει την προσπάθεια για το μετασχηματισμό της αγοράς ενέργειας και μετάβαση στο ευρωπαϊκό target model. «Από τον Φεβρουάριο 2020 είμαστε μέλος διαπραγμάτευσης και γενικό εκκαθαριστικό μέλος στην αγορά παραγώγων ενέργειας του HENEX. Από τον Απρίλιο 2020, είμαστε μέλος διαπραγμάτευσης στο European Energy Exchange και παράλληλα, γίναμε η μοναδική τράπεζα με την ιδιότητα γενικού εκκαθαριστικού μέλους στο European Commodity Clearing. Φυσικά, θα είμαστε γενικό εκκαθαριστικό μέλος και στις spot αγορές του HENEX που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν το Σεπτέμβριο. Αυτή η δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών και παραγώγων ενέργειας ως γενικό εκκαθαριστικό μέλος ταυτόχρονα στις ελληνικές και ευρωπαϊκές αγορές, προσφέρει στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη υπηρεσία εξυπηρέτησης των συναλλαγών τους στις ελληνικές και ευρωπαϊκές αγορές, για ενέργεια και άλλα βασικά εμπορεύματα. Εκτός από την εκκαθάριση και διακανονισμό ων συναλλαγών τους, η υπηρεσία μας εκτείνεται στην παροχή εγγυήσεων και την κάλυψη των κινδύνων για τη συμμετοχή τους στην αγορά ή ακόμα και στην άμεση χρηματοδότησή τους και την παροχή ρευστότητας για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους στις αγορές ενέργειας», σημείωσε ο κ. Καραμούζης.

Συμπλήρωσε δε ότι εκτός από τις δυνατότητες που δίνει η τράπεζα για την εξυπηρέτηση των πελατών που έχουν άμεση πρόσβαση στις αγορές ενέργειας, προσφέρει στους πελάτες της και έμμεση πρόσβαση στις αγορές ενέργειας και βασικών εμπορευμάτων, μέσω των OTC συναλλαγών που ήδη διαθέτει η ΕΤΕ μέσω των treasury και global markets προϊόντων και υπηρεσιών της.