ΤτΕ: Αυξημένη η ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια και λόγω πανδημίας

Αύξηση παρουσίασε το διάστημα Απριλίου – Μαΐου η ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια, με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να αποδίδει την τάση αφενός, στις μεγαλύτερες – λόγω κορωνοϊού – χρηματοδοτικές ανάγκες για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης και αφετέρου, στην έλλειψη εσωτερικής χρηματοδότησης.

Δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Στο β΄ τρίμηνο του 2020, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2020 (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγουμένου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν γενικά αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2020.

Διάγραμμα 1 – Πιστοδοτικά Κριτήρια (μέσος όρος)

Κριτήρια χορήγησης

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2020.

Η συνολική ζήτηση δανείων προς τις ΜΧΕ (βλ. Διάγραμμα 2) παρουσίασε αύξηση ως ένα βαθμό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω αφενός της αύξησης των χρηματοδοτικών αναγκών από τις ΜΧΕ για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης και αφετέρου της έλλειψης εσωτερικής χρηματοδότησης.

Διάγραμμα 2 – Ζήτηση (μέσος όρος)

Ζητηση

Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ως ένα βαθμό, με την αύξηση να είναι ελαφρώς εντονότερη στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 3 – Αναλογία αιτήσεων που απορρίφθηκαν (μέσος όρος)

αιτησεις που αποριφθηκαν

Δάνεια προς νοικοκυριά

Το β΄ τρίμηνο του 2020, τόσο τα κριτήρια όσο και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν κατά βάση αμετάβλητοι σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2020 (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2020, ενώ η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε ως ένα βαθμό (βλ. Διάγραμμα 2). O παράγοντας που επηρέασε τη ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια κατά το β’ τρίμηνο του 2020 ήταν η μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Τα κριτήρια χορήγησης και η ζήτηση δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2020.

Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 3).