Νέος πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος ο Θεοδόσης Πανάικας

Συνεδρίασε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΤΕ (Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος) με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Προέδρου κατόπιν της παραίτησης από τη θέση αυτή του Ε.Γερανιωνάκη.

Μέσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα επισημάνθηκε από όλους σχεδόν τους συμβούλους η σημαντική συμβολή του απερχόμενου προέδρου στη θετική πορεία του ΣΥΤΕ την τελευταία επταετία.

Κατόπιν πρότασης της ΠΑΣΚΕ νέος πρόεδρος του ΔΣ του ΣΥΤΕ εξελέγη ο Θεοδόσης Πανάικας, ο οποίος απέσπασε τη θετική ψήφο 14 των 14 μελών του ΔΣ έναντι μίας μόνο αρνητικής.