Σύστημα “Ήλιος”: Στα 725,69 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη τον Ιούνιο

Στα €725,69 διαμορφώθηκε η μέση κύρια σύνταξη τον Ιούνιο, ενώ η μέση επικουρική σύνταξη στα €194,09, όπως έδειξαν τα στοιχεία του συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών “ΗΛΙΟΣ” του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

O αριθμός των συνταξιούχων της χώρας ανέρχεται σε 2.495.039. Τον Ιούνιο του 2020 πληρώθηκαν συνολικά 4.417.560 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.762.904 ήταν κύριες, οι 1.246.122 επικουρικές και 408.534 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε €2.287.191.131,05 και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.