Νέο Δ.Σ. στο Σωματείο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ)

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα. Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος
Αυγή Οικονομίδου,  Α’ Αντιπρόεδρος
Μαρία Σαράντη, Β’ Αντιπρόεδρος
Άννα Δαμάσκου,  Γενική Γραμματέας
Δημήτρης Μπιζάνος, Ταμίας
Αντώνης Δραμυτινός,  Μέλος
Πέρη Κάτανα, Μέλος

Ο ΣΕΚΑΣΕ ιδρύθηκε τον Μάιο 2016 με έδρα την Αθήνα και μέχρι σήμερα αποτελεί το επίσημο σημείο αναφοράς των Στελεχών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια ανάδειξης του ρόλου της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ο ΣΕΚΑΣΕ παραμένει δίπλα στα Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με δράσεις όπως:

• Ενημέρωση, εκπαίδευση και παροχή πληροφοριών στα μέλη του σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας και τις μεθοδολογίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

• Προώθηση θέσεων και θεμάτων των μελών του Σωματείου που σχετίζονται με τη λειτουργία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

• Υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με βάση τα διεθνή πρότυπα.

• Προσδιορισμός Αρχών και Προτύπων που προάγουν την Κανονιστική Συμμόρφωση.

• Ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

• Έκδοση ενημερωτικού Newsletter.