Στην doValue η διαχείριση του χαρτοφυλακίου Icon της ΕΤΕ

Συμφωνία συνεργασίας για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Icon της Εθνικής Τράπεζας, υπέγραψε η doValue με την Bain Capital.

Ειδικότερα, η doValue, κορυφαία εταιρία διαχείρισης δανείων και ακινήτων για τράπεζες και επενδυτές στην Ελλάδα ανακοίνωσε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας (memorandum of understanding) με την Bain Capital Credit, κορυφαίου, διεθνώς, credit specialist, για την αποκλειστική διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με συνολικές απαιτήσεις ύψους σχεδόν 2,6 δισ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο που αγόρασε η Bain Capital και θα διαχειριστεί η doValue, είναι το “Project Icon”, προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα και αποτελείται κυρίως από εξασφαλισμένα δάνεια μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, από περισσότερους από 1.500 οφειλέτες ανά την Ελλάδα. Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων για την προετοιμασία της ένταξης και διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, που θα διενεργούνται  από την doValue Greece (πρώην Eurobank FPS), με σκοπό να ξεκινήσει η ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου εντός έξι (6) μηνών.

Η doValue ενισχύει την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά των ανεξάρτητων διαχειριστών και ενδυναμώνει την σχέση της με την Bain Capital Credit που είναι ήδη πελάτης του Ομίλου doValue στην Ισπανία και την Ιταλία.

Η doValue είναι η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης (servicer) στη Νότια Ευρώπη, με δραστηριότητα στους τομείς της διαχείρισης δανείων και ακίνητης περιουσίας, που προέρχονται κυρίως από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, για λογαριασμό τραπεζών και επενδυτών. Με την ενσωμάτωση της doValueGreece στον όμιλο, σήμερα διαχειρίζεται περισσότερα από 162 δισ. ευρώ σε δάνεια και ακίνητα, με βαθιά γνώση κάθε είδους πιστωτικών ανοιγμάτων σε όλες τις φάσεις του κύκλου τους.