Κ. Μίχαλος: Απαραίτητο μέτρο κατά της φοροδιαφυγής η ηλεκτρονική τιμολόγηση

Το ΕΒΕΑ σε συνεργασία με την ΕΥ Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), πραγματοποιεί σήμερα διαδικτυακή παρουσίαση (webcast) με θέμα: “myDATA –  Πώς επηρεάζεται η επιχείρησή σας από την εφαρμογή της τεχνολογίας στη Φορολογική Διοίκηση (e-Βιβλία, e-Τιμολόγια);”. Σκοπός του webcast είναι να βοηθήσει τα στελέχη των επιχειρήσεων να εξοικειωθούν με τους όρους «e-βιβλία», «πλατφόρμα myDATA», «e-τιμολόγηση», καθώς το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχουν ήδη θέσει το πλαίσιο για την έναρξη της διαβίβασης δεδομένων των συναλλαγών των επιχειρήσεων στην πλατφόρμα myDATA, εντός του 2020, τη διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με το Taxis, αλλά και για την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να εκδίδουν e-τιμολόγια.

Αναλυτικά, η ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, προέδρου ΚΕΕ και ΕΒΕΑ, στο webcast έχει ως εξής:

«Το θέμα της σημερινής συζήτησης αφορά άμεσα το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ένα μέτρο του οποίου την εφαρμογή συζητάμε εδώ και χρόνια, στο πλαίσιο της ανάγκης για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Νομοθετικά έχει εισαχθεί στη χώρα ήδη επί καθεστώτος του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά δυστυχώς στην Ελλάδα, στην πράξη δεν προχώρησε.

Δεν υπήρξε η αναμενόμενη ανταπόκριση από την πλευρά των συναλλασσόμενων.

Κι αυτό γιατί, αφενός, οι προϋποθέσεις και ο προδιαγραφές για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ήταν ιδιαίτερα αυστηρές.

Αφετέρου, υπήρξε μια σχετική ασάφεια, ως προς την αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών τιμολογίων σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.

Πλέον, με την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και βεβαίως την εξέλιξη της τεχνολογίας, θα έλεγε κανείς ότι οι συνθήκες για τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι πιο ώριμες.

Με το πρόσφατο φορολογικό νομοσχέδιο, έγινε ένα σημαντικό βήμα για την καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Και παρά την αναβολή της εφαρμογής, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η οικονομική κρίση, θεωρώ ότι σύντομα η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων θα είναι πραγματικότητα για όλους.

Γνωρίζετε ότι ως ΕΒΕΑ υποστηρίζουμε σταθερά την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, στη μάχη κατά της παραοικονομίας,  της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς στη χώρα.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, σε συνδυασμό με την παράλληλη τήρηση ηλεκτρονικών φορολογικών βιβλίων, είναι ένα μέτρο που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια.

  • Γιατί καθιστά πρακτικά ανέφικτη την έκδοση εικονικών τιμολογίων και μειώνει δραστικά τη φοροδιαφυγή.
  • Γιατί επιτρέπει ακριβέστερο υπολογισμό των φορολογικών εσόδων και άρα αποτελεσματικότερη εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  • Γιατί βοηθά στον καλύτερο προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου των φορολογικών αρχών.

Όμως τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στο επίπεδο της φορολογικής διοίκησης. Εφόσον το μέτρο εφαρμοστεί σωστά, μπορούν να ωφεληθούν και οι επιχειρήσεις.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση

  • μπορεί να γίνει ευκαιρία για τη βελτίωση, την αυτοματοποίηση και την επιτάχυνση μιας σειράς διαδικασιών, που σχετίζονται με την τιμολόγηση και γενικότερα με την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων
  • μπορεί να μειώσει την πιθανότητα λαθών και παραλείψεων, αλλά και να βελτιώσει τον εσωτερικό έλεγχο.

Είναι, ωστόσο, βέβαιο ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα θα απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Για την προετοιμασία και τη συμμόρφωση ενόψει της εφαρμογής, μπορεί να χρειαστεί συνολική αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας των λογιστηρίων, αλλά και άλλων τμημάτων των επιχειρήσεων.

Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε εταιρία έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, ανάλογα με τη δραστηριότητα, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της.

Και βεβαίως, ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα στην Ελλάδα, δίνουν αγώνα επιβίωσης. Η προτεραιότητα τώρα είναι να κρατηθούν στη ζωή και να μπορέσουν να ξαναβρούν το βηματισμό τους, μέσα σε ένα περιβάλλον που ακόμη θυμίζει κινούμενη άμμο.

Οι συνθήκες, επομένως, κάθε άλλο παρά ευνοούν στην παρούσα φάση την πραγματοποίηση αλλαγών.

Αυτό σημαίνει ότι, για έναν παραπάνω λόγο, δεν υπάρχει περιθώριο για αστοχίες.

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά το μέτρο, χωρίς να ακυρωθεί στην πράξη και χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετες, ανυπέρβλητες δυσκολίες στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να διασφαλιστούν ορισμένες προϋποθέσεις.

  • Πρέπει να υπάρξει επαρκής χρόνος προσαρμογής, με δεδομένη και τη δυσμενή τρέχουσα συγκυρία. Ενδεχομένως δε να προβλεφθούν και κάποιες ελαφρύνσεις, ώστε να αντισταθμιστεί το κόστος της συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις.
  • Θα πρέπει να είναι από την αρχή ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο οι φορολογικές αρχές θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα που συγκεντρώνονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι ένα εργαλείο που ενισχύει τη διαφάνεια και όχι άλλη μια αφορμή για την επιβολή προστίμων στις επιχειρήσεις.
  • Θα πρέπει, επίσης, η εφαρμογή του μέτρου να συνδυαστεί με την κατάργηση άλλων, παράπλευρων υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις, οι οποίες με το νέο καθεστώς δεν θα έχουν πλέον λόγο ύπαρξης ή χρησιμότητα για τις αρχές. Παράδειγμα, η τήρηση συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών.
  • Και βέβαια, θα πρέπει να υπάρξουν δράσεις ενημέρωσης και καθοδήγησης προς τις επιχειρήσεις, τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας όσο και σε αυτό της προσαρμογής.

Σε αυτό το επίπεδο, τόσο το ΕΒΕΑ όσο και τα κατά τόπους Επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες.

Από την πλευρά μας, είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε και να διοργανώσουμε δράσεις ενημέρωσης των επιχειρηματιών, αλλά και εκπαίδευσης των στελεχών, προκειμένου η μετάβαση στο νέο καθεστώς να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Και να φέρει τα αναμενόμενα οφέλη για όλους.

Συμπερασματικά, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε μπροστά στην εφαρμογή ενός απαραίτητου μέτρου, το οποίο έχουμε όλοι συμφέρον να λειτουργήσει σωστά στην πράξη.

Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ο καθένας από την πλευρά του, να φροντίσουμε για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων και συνθηκών.

Προσωρινή αναστάτωση σίγουρα θα υπάρξει. Ωστόσο, το όφελος μπορεί και πρέπει να είναι μόνιμο. Αξίζει να το προσπαθήσουμε».

Επιπλέον ομιλητές στη διαδικτυακή παρουσίαση (webcast) είναι οι κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), κ. Στέφανος Μήτσιος, Partner | Head of Tax ΕΥ Ελλάδος, κ. Γιάννης Γουλιάς, Tax Partner EY Ελλάδος και κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ και Πρόεδρος Ινστιτούτου ΕΒΕΑ.