Λύσεις για άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων από την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την ανάκαμψη της οικονομίας και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μέσα από το πρόγραμμα «Εγγύηση για το μέλλον», με το οποίο παρέχει μια σειρά χρηματοδοτικών λύσεων για την άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων και των αυξημένων αναγκών τους.

Σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγύηση για το μέλλον», και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», η Εθνική Τράπεζα προσφέρει:

  • Έγκριση δανείου εντός 48 ωρών
  • Άμεση χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο
  • Εγγύηση από το Ταμείο εγγυοδοσίας της ΕΑΤ, σε ποσοστό 80%, συνολικής διάρκειας ενός έως και πέντε ετών και χρηματοδότηση ποσού το οποίο δύναται να φθάσει -ή κατόπιν αξιολόγησης τεκμηριωμένου σχεδίου αναγκών, να υπερβεί- το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων για το έτος 2019 ή ποσού έως το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για το έτος 2019.

Ποιους αφορά 

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κωδικού δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες (holding companies), των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Σκοπός είναι η χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης, με ευνοϊκό επιτόκιο, για την υποστήριξη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19.

Πώς θα το αποκτήσετε

Επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr και συνδεθείτε με τους κωδικούς σας ώστε να υποβάλετε το αίτημά σας για χρηματοδότηση, συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία (στοιχεία της επιχείρησής σας, ποσό, σκοπό χρηματοδότησης, στοιχεία επικοινωνίας, κ.λπ.) και επιλέξτε την Εθνική Τράπεζα για την αξιολόγηση του δανείου σας, ή προσέλθετε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, σε όλη την Ελλάδα.

Με το πρόγραμμα «Εγγύηση για το μέλλον», η Εθνική Τράπεζα δεσμεύεται να συνεχίσει να σχεδιάζει και να εφαρμόζει χρηματοδοτικές λύσεις που αποδεικνύουν πως βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, με πράξεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ, ή να απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας.