Ενισχύεται η ηγετική ομάδα της Attica Bank

Επένδυση στην Τεχνολογική καινοτομία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υψηλού επιπέδου τραπεζικές υπηρεσίες

H Attica Bank στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου για την επιχειρηματική της ενδυνάμωση και ανάπτυξη, την αναβάθμιση των υποδομών της και τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, ενισχύει την ηγετική της ομάδα με την ένταξη τριών νέων καταξιωμένων στελεχών της τραπεζικής αγοράς.

Πρόκειται για τον κ. Αθανάσιο Ψύλλο, Chief Corporate Officer, τον κ. Παναγιώτη ∆ιβριώτη, Chief Retail Officer και την κα Έφη Πρεσβεία, Chief Technology and Operating Officer.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank κύριος Θεόδωρος Πανταλάκης δήλωσε σχετικά: «Στην Attica Bank έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο επιχειρηματικό σχέδιο για να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη τράπεζα που ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
Τεχνολογική καινοτομία, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και υψηλού επιπέδου τραπεζικές υπηρεσίες είναι οι στρατηγικοί άξονες πάνω στους οποίους κινούμαστε.».

Αθανάσιος Ψύλλος, αναλαμβάνει το ρόλο του Chief Corporate Officer (CCO).
Ο κύριος Ψύλλος διαθέτει 24 χρόνια εμπειρίας στον Τραπεζικό χώρο. Εντάσσεται στην Attica Bank έχοντας διατελέσει Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής & Επενδυτικής Τραπεζικής. Στο παρελθόν έχει επίσης αναλάβει καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Μικρών Επιχειρήσεων και Αγροτικού Τομέα και άλλες  διευθυντικές θέσεις ευθύνης.
Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από τον Πανεπιστήμιο του Portsmouth (UK) και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Indianapolis (US).

Παναγιώτης Διβριώτης, αναλαμβάνει το ρόλο του Chief Retail Officer (CRO).
Ο κύριος Διβριώτης, διαθέτει 15ετή εμπειρία σε ανώτερες θέσεις ευθύνης στον τραπεζικό κλάδο, ως επικεφαλής στον Τομέα της Λιανικής Τραπεζικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και ως Διευθυντής Λιανικής και Δικτύου.
Είναι κάτοχος πτυχίου Marketing & Management από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ διαθέτει και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics (UK) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Bocconi School of Management (IT).

Ευσταθία Πρεσβεία, αναλαμβάνει το ρόλο του Chief Technology & Operating Officer (CTOO).
Η κυρία Πρεσβεία αναλαμβάνει καθήκοντα στην Τράπεζα, έχοντας προηγουμένως διατελέσει μεταξύ άλλων Διευθύντρια Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Επικεφαλής του Τομέα E-Business και Chief Information Officer (CIO) σε μεγάλες εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.