Η Alpha Bank πρωταγωνιστεί στη στήριξη των επιχειρήσεων, με κεφάλαια €390 εκατ. μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Την πρώτη θέση ως προς τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατέθηκαν για δάνεια με επιδότηση επιτοκίου μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) καταλαμβάνει η Alpha Bank. Από το συνολικό διαθέσιμο κονδύλι των 1,29 εκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκαν μέσω της ΕΑΤ, η Τράπεζα θα διαχειριστεί κεφάλαια συνολικού ύψους €390 εκατ.

H Alpha Bank ήταν η τράπεζα επιλογής για 17.636 αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ενώ ενέκρινε και υπέβαλε στην Ε.Α.Τ. αιτήσεις συνολικού ύψους €543,4 εκατ.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία και έγκριση των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί για το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με την ζήτηση να παραμένει υψηλή.

Στην Alpha Bank, συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα την εθνική προσπάθεια επανεκκίνησης των επιχειρήσεων, έχοντας διαθέσει – εκτός των προγραμμάτων της ΕΑΤ – περισσότερα από 2,3 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και τη στήριξη της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.