Τράπεζα Πειραιώς: Αιτήσεις 5 δισ. ευρώ από επιχειρήσεις για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Συνολικά 98.622 αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου ποσού €10,2 δισ. υποβλήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΑΝ (ΠΣΚΕ) για δανειοδότηση μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, σύμφωνα με πληροφορίες από το τραπεζικό σύστημα

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η τράπεζα επιλογής για 36.811 αιτήσεις (€3,46 δισ.), ήτοι το 38% και από αυτές, οι 18.016 αιτήσεις (συνολικού ύψους €1,95 δισ.) συνοδεύτηκαν από πλήρη φάκελο.

Συνολικά στο τραπεζικό σύστημα εγκρίθηκαν 10.150 αιτήσεις (συνολικού ύψους €1,29 δισ.) για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και η Τράπεζα Πειραιώς θα διαχειριστεί το 32% των αιτήσεων αυτών και συγκεκριμένα, 3.200 αιτήσεις ύψους €385 εκατ.

Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας που τρέχει αυτή την περίοδο είναι συνολικού ύψους €3,55 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε να χορηγήσει €1,04 δισ., η Εθνική €810 εκατ., η Eurobank €769 εκατ. και η Alpha Bank  €796 εκατ.

Μέχρι σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς υποδέχθηκε, ως τράπεζα επιλογής, 21.608 αιτήσεις συνολικού ύψους €5 δισ.