Κομισιόν: Νέα παράταση στο ελληνικό καθεστώς εγγυήσεων για τις τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού συστήματος εγγυήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την πανδημία του κορωνοϊού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή την τραπεζική ανακοίνωση του 2013, ιδίως επειδή το παρατεταμένο μέτρο είναι στοχευμένο, αναλογικό και περιορισμένο σε χρόνο και πεδίο εφαρμογής.

Η Επιτροπή εγκρίνει τα συστήματα εγγυήσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των τραπεζών για διαδοχικές περιόδους έξι μηνών, προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζει ανάλογα τις συνθήκες. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για τράπεζες χωρίς έλλειμμα κεφαλαίου. Το ελληνικό σύστημα εγγύησης εγκρίθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2008. Η έγκριση του συστήματος παρατάθηκε αρκετές φορές, την τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2020.