Τα οφέλη για την Εθνική Τράπεζα από την πώληση του Project Icon στην Bain Capital

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την υπογραφή της συναλλαγής του Project Icon με την επενδυτική εταιρία Bain Capital Credit την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Πρόκειται για μία πώληση χαρτοφυλακίου περίπου 2,800 μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων ύψους 1,6 δις με εξασφαλίσεις αξίας περίπου 0,6 δις (χωρίς discount). Η τιμή της συναλλαγής ανέρχεται στο 21% του ανεξόφλητου κεφαλαίου, ήτοι σε 330 εκ. περίπου. Σημειώνεται επίσης ότι στους όρους της συναλλαγής δεν υφίσταται δανεισμός της Bain Capital Credit από την Εθνική Τράπεζα.

Η Εθνική κατάφερε να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από το φθινόπωρο του 2019, εν μέσω της πανδημίας του CODIV-19 – είναι η πρώτη συναλλαγή αγοραπωλησίας χαρτοφυλακίου δανείων που ολοκληρώθηκε πανευρωπαϊκά – ενώ όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές (στην Ελλάδα και στην Ευρώπη) έχουν «παγώσει».

Τα οφέλη της συναλλαγής είναι πολλαπλά για την Εθνική. Πρώτον, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τον SSM, καταφέρνοντας να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της κατά 5 δις. το 2019, δηλ.  κατά το 1/3 περίπου του συνόλου, γεγονός που ευχαριστεί τόσο την κεντρική τράπεζα όσο και τους επενδυτές. Δεύτερον, συμφώνησε μία έξυπνη δομή συναλλαγής, η οποία της επιτρέπει να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα της κρίσης του COVID-19 με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε η pre COVID και η μετά COVID επίπτωση στα κεφάλαια της τράπεζας να είναι η ίδια. Σημειώνεται ότι η Bain είχε καταθέσει την αρχική προσφορά για το χαρτοφυλάκιο πριν την έλευση της πανδημίας ενώ η συναλλαγή ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκειά της. Αντίστοιχη δομή προσπαθούν να αντιγράψουν/εφαρμόσουν και άλλες ελληνικές τράπεζες αυτό το διάστημα. Τρίτον, δίνει το περιθώριο στην τράπεζα να συνεχίσει με τη μεγάλη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί για το 2020.