Ικτίνος: Κέρδη προ φόρων 5,96 εκατ. σε ενοποιημένη βάση

Κέρδη προ φόρων 5,96 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση, με μείωση του τζίρου της κατά 26,4% ανακοίνωσε η Ικτίνος Ελλάς για το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 6,04 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την χρήση 2019, οι εξαγωγές μαρμάρου παρέμειναν άνω του 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας

Πιο αναλυτικά, σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε  κατά 23,67% και διαμορφώθηκε σε 40,58 εκατ. ευρώ, έναντι 53,17 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, τα EBITDA για την χρήση 2019 ανήλθαν σε 11,23 εκατ. ευρώ, έναντι 21,52 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση κατά 47,81%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,04 εκατ. ευρώ έναντι 18,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 67,35 %.

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 26,4% και διαμορφώθηκε σε 44,49 εκατ. ευρώ έναντι 60,45 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, το EBITDA για την χρήση 2019 ανήλθε σε 11,67  εκατ. ευρώ, έναντι 23,56 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση κατά 50,46 % και
τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,96  εκατ. ευρώ έναντι 22,21 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 73,16%.

Η πτώση  των πωλήσεων οφείλεται, στην μειωμένη παραγωγή ογκομαρμάρων Βώλακα κατά 39% (παρά την ζήτηση από την αγορά της Κίνας), αφενός λόγω κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το πρώτο τρίμηνο του 2019 και αφετέρου λόγω του ότι η εταιρεία προχώρησε το 2019 στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, μετάβασης στο νέο σύστημα υπόγειας εξόρυξης στο λατομείο αυτό.

Η εφαρμογή του νέου τρόπου εξόρυξης, έχει ως στόχο την κατεύθυνση στο υγιές κοίτασμα  μέσω υπόγειων στοών, χωρίς την υποχρέωση επιφανειακής αποκάλυψης και απόρριψης στείρων υποπροϊόντων.

Η μέθοδος αυτή, θα επιτρέψει στην εταιρία  να ανταποκριθεί πλήρως στην αυξημένη ζήτηση και με υψηλότερης ποιότητας μάρμαρο.

Όσον αφορά στις προοπτικές για το 2020 η εταιρία εξέδωσε στις 3/4/2020 ανακοίνωση στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως σημειώνει.