Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες για το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΕΤαΕ

Αναρτήθηκε χθες, Τρίτη 9 Ιουνίου, η πρόσκληση προς τις τράπεζες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/esif-erdf/index.htm), προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας επενδυτικών δανείων, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η συμφωνία για τη σύσταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας υπεγράφη στις 6 Μαρτίου 2020, στο Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Andrew McDowell. Το Ταμείο, διαχειριστής του οποίου είναι το ΕΤαΕ, θα παρέχει εγγυήσεις για δάνεια επενδυτικού σκοπού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έως το 80% του ύψους των δανείων. Οι εγγυήσεις θα παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος και αυτές με τη σειρά τους θα χορηγούν δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Το Ταμείο έχει προικοδοτηθεί με πόρους από το ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ) ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία, με την τραπεζική μόχλευση, θα αγγίξουν έως και τα 500 εκατ. ευρώ για νέα δάνεια προς ΜμΕ. Ήδη έχει συγκληθεί στις 2 Ιουνίου το πρώτο Ανώτατο Συμβούλιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας με το οποίο εγκρίθηκε η πρόσκληση προς τις τράπεζες, ενώ έχει γίνει και μεταφορά πόρων ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: “Αυτό το Ταμείο έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε δημιουργήσει και ενεργοποιήσει για την παροχή του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης. Το συγκεκριμένο προϊόν συμπληρώνει τα υφιστάμενα, αφού απευθύνεται σε νέα επενδυτικά πλάνα για την επόμενη μέρα της πανδημίας, με βασικό μας γνώμονα την ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων και δη των μικρομεσαίων”.

Σημειώνεται πως η πρόσκληση προς τις τράπεζες θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 20 Ιουλίου 2020, ενώ η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος αναμένεται μέσα στον Σεπτέμβριο.