Attica Bank: Προνομιακή χρηματοδότηση με την εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

Η Attica Bank, συμμετέχει στο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημίας του Covid-19.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19, λειτουργεί ως χρηματοοικονομικό εργαλείο, για τη χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις με εγγύηση σε ποσοστό 80% από την ΕΑΤ. Συστάθηκε με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με διαχειριστή την ΕΑΤ ΑΕ.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας οι οποίες είναι πιστοληπτικά αποδεκτές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επιπλέον δεν  εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Τα δάνεια αφορούν σε ΝΕΕΣ χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Δάνεια τακτής λήξης τα οποία θα χορηγηθούν μέχρι την 31.12.2020.
  • Ανώτατο ποσό Δανείου:
  1. το 25% του συνολικού Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019

ή

  1. το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019

ή

iii.        μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης του σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας, για τους επόμενους 18 μήνες για τον αυτοαπασχολούμενο και τη μικρομεσαία Επιχείρηση και  για τους επόμενους 12 μήνες για τη μεγάλη επιχείρηση.

  • Εξόφληση από 2 μέχρι 5 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι 12 μήνες.
  • Προνομιακό επιτόκιο (μειωμένο λόγω της παρεχόμενης εγγύησης της ΕΑΤ σε σχέση με μια ανάλογη χρηματοδότηση από την Τράπεζα).

Οι εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας παρέχονται με προμήθεια εγγυοδοσίας, η οποία κυμαίνεται από 0,25% μέχρι και 2%, ανάλογα με τη διάρκεια της χρηματοδότησης και το μέγεθος της επιχείρησης, επιδοτούμενη ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και μέχρι του ποσού των €800.000.

Η αίτηση δανειοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως ο πελάτης προσέρχεται στην Τράπεζα για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

H Attica Bank προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να την επιλέξουν ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.

Για αναλυτικές πληροφορίες επί των λεπτομερών όρων, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica, στα τηλέφωνα 210-3669000 & 210-36696000 καθώς και στο www.atticabank.gr