Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις για χρηματοδότηση μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν θα δεχτεί νέα αιτήματα για χρηματοδότηση μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ (προβλέπει επιδότηση επιτοκίου από το κράτος για μια διετία), όπως γνωστοποιεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με επιστολή που υπογράφει η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Αθηνά Χατζηπέτρου.

Στην επιστολή αναφέρει:

«Με την παρούσα, σας καλούμε να μην υποβάλλετε -διαβιβάζετε- στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, περαιτέρω αιτήματα στο πλαίσιο του Προγράμματος ΤΕΠΙΧII. Προς το παρόν, από την πλευρά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, έχουν καλυφθεί -στο σύνολό τους- οι διαθέσιμοι πόροι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τέλος, σας ενημερώνουμε άτι είναι σε φάση ολοκλήρωσης η μεταφορά των πόρων από τις διαχειριστικές αρχές προκειμένου για την ολοκλήρωση της έγκρισης των αιτημάτων σας».