Σάλος από την απευθείας ανάθεση στην «Marketing Greece AΕ» της διαφημιστικής καμπάνιας του ΕΟΤ

Αναταραχή στο χώρο του τουρισμού  από  την απευθείας ανάθεση στην ιδιωτική εταιρεία «Marketing Greece AΕ» της διαφημιστικής εκστρατείας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Δεν είναι λίγοι αυτοι που κάνουν λόγο για μια σκανδαλώδη απόφαση που μόνο προβλήματα δημιουργεί την στιγμή που όλοι πρέπει να ενώσουν δυνάμεις για να στηριχθεί η ισχυρή βιομηχανία της χώρας.

Οι σχέσεις ανάμεσα στην ηγεσίες του ΕΟΤ και του υπουργείου Τουρίσμού είναι τεταμένες και πολλοί μιλούν για χάσμα.

Την ίδια στιγμή 4 μέλη του ΔΣ του ΕΟΤ παραιτήθηκαν όπως  αποκαλύπτει σήμερα η ΕΣΤΙΑ καταγγέλλοντας μάλιστα τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη πως τους άσκησε πιέσεις και απαιτούσε  την απ’ ευθείας ανάθεση της διαφημιστικής εκστρατείας της Ελλάδος ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ (ΕΟΤ και 13 Περιφέρειες) στην ιδιωτική εταιρεία Marketing Greece.

Πρόκειται  για την κ. Βαρβάρα Αυδή, επιχειρηματία, εκλεγμένη πρώην Πρόεδρος ΔΣ Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Historic Hotels of Europe, Ιδρυτής Δικτύου Υάδες Greek Historic Hotels. Κάτοχος ΜΒΑ και Bachelor Ecole Hoteliere de Lausanne.

Την κ. Αγγελική Μητσολίδου Μέλος του ΔΣΑ, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ΜΒΑ από το Imperial College London.

Την κ. Χαρά Πασχαλίδου Στέλεχος στα ΕΛΤΑ όπου συνέβαλε ως Project Manager στην επιτυχή συμμετοχή της εταιρείας σε μεγάλους διαγωνισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου της σχολής Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στέλεχος με ειδίκευση στις Πωλήσεις και το marketing.

Και τον κ.Βασίλειο Πολίτη Υποναύαρχο Π.Ν. (ε.α.). Έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις σε ΗΠΑ και Η.Β. και στην Ανώτατη Σχολή Πολέμου των ΗΠΑ. Διετέλεσε σύμβουλος εταιρειών σε θέματα ανάπτυξης, βελτίωσης λιμενικών υποδομών και μαρίνων.

Μάλιστα γράφει χαρακτηριστικά η ΕΣΤΙΑ: “Ο Υπουργός Τουρισμού φέρεται ειπών αρχικώς στον κ. Πολίτη ότι πρέπει να παραιτηθεί γιατί αξιώνει την απομάκρυνση του από το ΔΣ του ΕΟΤ λόγω της αρνήσεως του να ψηφίσει υπέρ της ανάθεσης γνωστός μεγαλοξενοδόχος. Η απάντησις που φέρεται ότι έλαβε ο Υπουργός Τουρισμού από τον απόστρατο αξιωματικό μάλλον τον αιφνιδίασε: «Από πότε ένας ναύαρχος παραιτείται επειδή το θέλει ένας… ξενοδόχος;».

Χαρακτηριστική είναι και η σκληρή ανακοίνωση του συλλόγου Υπαλλήλων ΕΟΤ.

Οι εργαζόμενοι καλούν τον υπουργό Τουρισμού Χ. Θεοχάρη να απαντήσει «ποια ανάγκη και ποια κριτήρια επέβαλαν την απευθείας ανάθεση στην ιδιωτική εταιρεία Marketing Greece A.E., συμβάσεων που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μάλιστα κατά παρέκκλιση της αυστηρότατης ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών που αποτελεί προσαρμογή της χώρας σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΕΟΤ:

«Στις 13/04/2020 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στο άρθρο 69 της οποίας προβλέπεται, ότι για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Αυγούστου 2020, το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών εταιρειών αυτών, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με την εταιρεία με την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Marketing Greece A.E.» με απευθείας ανάθεση, ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Οι συμβάσεις θα αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δηλαδή θα αφορούν σε όλα όσα αποτελούν τις μοναδικές πλέον κύριες αρμοδιότητες του ΕΟΤ. Ουσιαστικά πρόκειται για δυνατότητα ανάθεσης στη Marketing Greece, δηλαδή στον Ιδιωτικό Τομέα, μέρους ή του συνόλου του έργου του ΕΟΤ και μάλιστα κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

Ταυτόχρονα πληροφορηθήκαμε από το διαδίκτυο, ότι ο Γ.Γ.ΕΟΤ κ. Φραγκάκης εγκαινιάζει συνεργασία του ΕΟΤ με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σχετικά με τη στατιστική ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρα μας αλλά και των χωρών προέλευσης τους εισερχόμενου τουρισμού, τη σχετική κατάταξη της Χώρας και έρευνες ικανοποίησης των τουριστών. Στην περίπτωση αυτή έχουμε, σε πλήρη αντίθεση με την ΠΝΠ, συνεργασία με φορείς του Δημόσιου Τομέα, πράγμα που οδηγεί εκ των πραγμάτων σε μια αντίφαση.

Πάντως την περίπτωση της συνεργασίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων γνωρίζουμε το αντικείμενο της συνεργασίας, ενώ στην περίπτωση της Marketing Greece A.E. δεν γνωρίζουμε τίποτε….Τί θα αναθέσει ο ΕΟΤ, που δεν μπορεί να υλοποιήσει ο ίδιος; Γιατί η εμπειρία των στελεχών του Οργανισμού παραγνωρίζεται τη στιγμή, που ο ΕΟΤ είναι ο μόνος φορέας της Χώρας, που έχει καταρτίσει και εφαρμόσει συστήματα διαχείρισης κρίσης στο παρελθόν;

Και το κυριότερο: τα τελευταία χρόνια αρχής γενομένης από την περίοδο υπουργίας της κας Ο. Κεφαλογιάννη και κατά τη διάρκεια της υπουργίας της κας Ε. Κουντουρά, ο ΕΟΤ έχασε τις περισσότερες αρμοδιότητές του και κινδυνεύει να μετατραπεί σε λογιστήριο, χωρίς άποψη, δράση και ουσιαστικό αντικείμενο εργασίας. Η δυνατότητα ανάθεσης της υλοποίησης δράσεων στην ιδιωτική εταιρεία Marketing Greece A.E., πέραν της δυσπιστίας για την απευθείας ανάθεση που γεννά, μας προκαλεί ακόμη περισσότερη ανησυχία.

Για τα παραπάνω αναφερόμενα σημαντικά ζητήματα για τον Οργανισμό, καλούμε την Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ να απαντήσουν αν γνώριζαν για την απευθείας αυτή ανάθεση στην εταιρεία Marketing Greece A.E της ανωτέρω μονοπωλιακής διάταξης και θεωρούμε δεδομένη τη στήριξή τους για την προστασία το κύρος και την αξιοπιστία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) του μοναδικού Δημόσιου φορέα της παγκόσμιας τουριστικής προώθησης και προβολής της χώρας.

Τέλος καλούμε τον υπουργό Τουρισμού να απαντήσει: Ποια ανάγκη και ποια κριτήρια επέβαλαν την απευθείας ανάθεση στην ιδιωτική εταιρεία Marketing Greece A.E., συμβάσεων που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μάλιστα κατά παρέκκλιση της αυστηρότατης ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών που αποτελεί προσαρμογή της χώρας σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί αναφέρει στην απάντηση του προς την Εφημερίδα των Συντακτών της 16/04/2020 βαφτίζοντας την “Marketing Greece” Οργανισμό ενώ πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία του Ιδιωτικού Τομέα;

Τί προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση με τον ΕΟΤ; Με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσει τα στελέχη του και τη συσσωρευμένη εμπειρία του κατά τα 70 και πλέον χρόνια ζωής του;».

Επιστολή Καρίμαλη

Νωρίτερα ο τέως πρόεδρος του ΕΟΤ Χαράλαμπος Καρίμαλης με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τόνιζε «Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, στα 70 χρόνια της ιστορίας του, με το αναγνωρισμένο έργο προβολής του, συνέβαλε στην ισόρροπη ανάπτυξη του συνόλου του εθνικού τουριστικού προϊόντος» και κατήγγειλε το γεγονός ότι «Η ιδιωτική διαφημιστική εταιρία που επιλέξατε και ανήκει στα χέρια μιας μικρής τουριστικής ελίτ δεν μπορεί να εγγυηθεί δίκαιη προβολή του συνόλου του τουριστικού προϊόντος στις δύσκολες μέρες που έρχονται».

«Τουριστικά προϊόντα και περιοχές ολόκληρες, όπου δραστηριοποιούνται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που προσδίδουν στον τουρισμό μας αυθεντικές εμπειρίες και συναίσθημα και αποτελούν τον κορμό του εθνικού τουριστικού μας προϊόντος, θα βρεθούν μοιραία εκτός σχεδίου διαφημιστικής προβολής, εκτός τουριστικών ροών, εκτός εσόδων» υπογράμμιζε.